Κατανόηση της «σύγκρουσης συμφερόντων»

Η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα κοινό ζήτημα στο χώρο εργασίας. Πολλές διαφορετικές καταστάσεις εμπίπτουν στον τίτλο «σύγκρουση συμφερόντων». Μια σύγκρουση συμφερόντων επισυμβαίνει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός ατόμου -οικογένεια, φιλίες, οικονομικοί ή κοινωνικοί παράγοντες- θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κρίσεις, αποφάσεις ή ενέργειες στο χώρο εργασίας. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις συγκρούσεις συμφερόντων και

Διαβάστε Περισσότερα

Ποια είναι τα συναισθηματικά κίνητρα που υποκινούν την κινητοποίηση των υπαλλήλων σε μία εταιρία

Ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούνται τα κίνητρα επηρεάζει άμεσα τα συναισθήματά των ατόμων και κατ᾽ επέκταση, τη συμπεριφορά τους. Πώς λειτουργούν τα κίνητρα όμως όσον αφορά την κινητοποίηση των υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον; Τα βασικά κίνητρα που χαρακτηρίζουν την κινητοποίηση των υπαλλήλων είναι τέσσερα και είναι τα εξής:  1. Απόκτηση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν προιόντα

Διαβάστε Περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση και απομακρυσμένη εργασία

Τα προηγούμενα χρόνια, σε μία πρώτη τουλάχιστον ανάγνωση, η δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία θεωρούνταν μάλλον προνόμιο. Πολλοί εργαζόμενοι ήταν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τη ρουτίνα της δια ζώσης εργασίας για να απολαύσουν τα οφέλη της τηλε-εργασίας. Αυτές τις μέρες δυστυχώς η τηλε-εργασία για πολλούς δεν είναι πλέον μια απλή επιλογή, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Σίγουρα υπάρχουν τα γνωστά οφέλη, όπως η άνεση του σπιτιού, λιγότερα κόστη λόγω

Διαβάστε Περισσότερα

Μετατραυματική ανάπτυξη και εργασία: ο ηγετικός ρόλος

Κάθε κρίση φέρνει μαζί της πολλές δυσκολίες, συνοδεύεται συνήθως από αρνητικά συναισθήματα και έντονη αβεβαιότητα, ενώ για κάποιους ανθρώπους τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά. Η πανδημία του COVID-19 έχει αναφερθεί από πολλούς σαν ένα εν δυνάμει τραυματικό γεγονός- μερικά μόνο παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ανθρώπους που νόσησαν με έντονα συμπτώματα, που βίωσαν νοσηλεία, που εργάστηκαν σε συνθήκες έκτακτης

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να αποφύγετε τις συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον

Η συνεργασία είναι μία δύσκολη υπόθεση. Οι άνθρωποι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και σίγουρα όταν πρόκειται για καθημερινή επαφή και τριβή, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν όλοι να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, ούτε να συμφωνούν σε όλα. Ο στόχος λοιπόν μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι να

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να είσαι παραγωγικός την πρώτη ώρα στη δουλειά

Η καθημερινότητα είναι δύσκολη και το άγχος πολλές φορές διεισδύει στη ζωή μας και μας επιβαρύνει. Ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας σήμερα αποτελεί η δουλειά που έχει επιλέξει ο καθένας να κάνει. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος είναι πολλές, ξεκινώντας από το πρωινό ξύπνημα. Όταν τελικά έρχεται η ώρα να ξεκινήσουμε τη δουλειά τι

Διαβάστε Περισσότερα

Η εξίσωση της εμπιστοσύνης

Το επίπεδο εμπιστοσύνης στις επιχειρηματικές σχέσεις, είτε εντός του εργατικού δυναμικού είτε στην επαφή με τους πελάτες, είναι σαφώς ένας καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας και έτσι η εκτίμηση του είναι σημαντική. Η εξίσωση της εμπιστοσύνης (Trust Equation) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2000 από τους D. Maister, C. H. Green και R.M. Galford στο βιβλίο τους «The Trusted Advisor». Έχει τρεις μεταβλητές στον αριθμητή και μόνο μία στον παρονομαστή. Η αύξηση της τιμής

Διαβάστε Περισσότερα

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στο εργασιακό περιβάλλον

Στις μέρες μας η εργασία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας. Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος επιλέγει να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον είναι πολλοί και διαφορετικοί. Πολλοί άνθρωποι έχουν επιλέξει τη δουλειά τους με βάση αυτό που πραγματικά τους αρέσει. Άλλοι είναι αυτοί που επέλεξαν το εργασιακό τους περιβάλλον με βάση αυτά

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να αποφύγετε τους περισπασμούς όταν δουλεύετε από το σπίτι

Οι νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας έχουν δημιουργήσει βασικές αλλαγές και ανακατατάξεις στην καθημερινότητα. Ένας τομέας που έχει επηρεαστεί αρκετά είναι και ο εργασιακός. Πολλοί εργαζόμενοι πλέον συνεχίζουν να εργάζονται από το σπίτι τους καθημερινά. Υπάρχουν αρκετά θετικά να εργάζεται κανείς από το σπίτι, υπάρχουν όμως και αρνητικά, με σημαντικότερο όλων τους περισπασμούς που καλούνται

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς μπορεί κάποιος να συνεργαστεί με δύσκολους συναδέλφους

Είναι δεδομένο ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και σίγουρα δεν μπορούν να ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Ο παραπάνω κανόνας ισχύει και στο εργασιακό περιβάλλον. Ποιοι είναι όμως οι πιο συνηθισμένοι τύποι συνεργατών που είναι δύσκολοι στη διαχείριση και τι μπορείτε  να κάνετε για να καταφέρετε να έχετε μία αρμονική ή έστω ακίνδυνη συνεργασία όταν θα πρέπει να συνυπάρξετε μαζί τους; Ο αρνητικά

Διαβάστε Περισσότερα