Γιατί είναι σημαντικό να ενισχύεται η οργανωσιακή υπερηφάνεια;

Οι οργανωσιακές αξίες και η ηθική που διέπουν μια επιχείρηση στο σύνολό της, μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι βλέπουν τη δουλειά τους. Παλαιότερα σε αυτό το πλαίσιο κυριαρχούσαν έννοιες όπως η δέσμευση, η ικανοποίηση και η αφοσίωση στην εργασία, ωστόσο, πλέον δίνεται μεγάλη έμφαση και στην ενίσχυση του αισθήματος της υπερηφάνειας. Η

Διαβάστε Περισσότερα

Η σημασία της ενσυναίσθησης στην ηγεσία

Ποιες είναι οι βασικές ηγετικές ικανότητες που διακρίνουν έναν σπουδαίο ηγέτη από έναν καλό μάνατζερ; Η επικοινωνία, η ανάθεση αρμοδιοτήτων και η ικανότητα παρακίνησης των άλλων είναι πιθανόν οι πρώτες ικανότητες που μας έρχονται στο μυαλό. Αλλά μια συχνά παραγνωρισμένη και υποτιμημένη ιδιότητα ενός πραγματικά αποτελεσματικού ηγέτη είναι η ικανότητά του να επιδεικνύει ενσυναίσθηση. Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό

Διαβάστε Περισσότερα

Η τάση προς την παιχνιδοποίηση στο HR

“Μαθαίνει κανείς περισσότερα σε μια ώρα παιχνιδιού  παρά σε έναν χρόνο συζητήσεων.”- Πλάτωνας Η τάση προς την ενσωμάτωση στρατηγικών παιχνιδοποίησης (gamification) στο εργασιακό περιβάλλον είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της φιλοσοφία του gaming. Σαν ορολογία έκανε την εμφάνισή της το 2002, όταν ο Βρετανός προγραμματιστής Nick Pelling επινόησε τον όρο, σχεδιάζοντας μια διεπαφή που έμοιαζε με παιχνίδι για ΑΤΜ και αυτόματους πωλητές.  Σαν προσέγγιση δεν

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι ο οργανωσιακός κυνισμός;

Ο οργανωσιακός κυνισμός (Organizational Cynicism, OCyn) έχει αποτελέσει κατά καιρούς θέμα συζήτησης, αλλά και αντιπαράθεσης. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι το επίπεδο του οργανωσιακού κυνισμού και οι επιμέρους διαστάσεις του διαφέρουν ανάλογα με τη δημογραφική ομάδα στην οποία ανήκει ο εκάστοτε εργαζόμενος (π.χ. ηλικία, διοικητικά καθήκοντα, οικογενειακή κατάσταση). Γενικότερα, ο κυνισμός στη σύγχρονη εποχή αναφέρεται σε μια στάση που χαρακτηρίζεται από μια γενική

Διαβάστε Περισσότερα

Η σημασία του ευχαριστώ στις εργασιακές σχέσεις

Οι ερευνητές που μελετούν την ευγνωμοσύνη διαπίστωσαν ότι το να είμαστε ευγνώμονες και να το εκφράζουμε στους άλλους κάνει καλό στην υγεία και στην προσωπική μας ευημερία. Όχι μόνο αισθανόμαστε καλύτερα, αλλά μας βοηθά επίσης να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και στενότερους δεσμούς με τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτά τα οφέλη έχουν παρατηρηθεί κυρίως στην επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων: κάποιος εκφράζει το «ευχαριστώ» και κάποιος το δέχεται. Μια

Διαβάστε Περισσότερα

Δραστηριότητες ενίσχυσης του team-building

Η οικοδόμηση της αίσθησης εμπιστοσύνης μεταξύ συναδέλφων, επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και τη διαμόρφωση του ρόλου τους στη δουλειά ανάλογα με την προσωπικότητά τους. Οι δραστηριότητες ομαδικής δημιουργίας εκτός από τον συνδετικό τους ρόλο παρέχουν στις εταιρείες και στους εργαζόμενους πολλά πρόσθετα οφέλη. Οι δραστηριότητες ομαδικής ανάπτυξης ενισχύουν τη συντροφικότητα και την εμπιστοσύνη,  που αποτελούν τις σημαντικότερες πτυχές μιας επιτυχημένης ομάδας. Επίσης, λειτουργούν ως

Διαβάστε Περισσότερα

Οι τοξικοί χώροι εργασίας βλάπτουν την υγεία μας

Ερευνητικά δεδομένα προειδοποιούν ότι η εργασία σε περιβάλλοντα που δεν υπάρχει σεβασμός του εργαζομένου, είναι υπερβολικά ανταγωνιστικά, χαρακτηρίζονται από ανήθικες ή/και καταχρηστικές πρακτικές είναι επικίνδυνα για την υγεία. Πιο συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος στην υγεία περιλαμβάνουν: • Διαταραχή του ύπνου • Μυϊκή ένταση • Μειωμένη μεταβολική λειτουργία • Αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις, διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και αυτοάνοσα νοσήματα • Κατάθλιψη

Διαβάστε Περισσότερα

H ψυχική ασφάλεια στον εργασιακό χώρο

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τα περισσότερα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού συμπεραίνουν ότι οι οργανισμοί επωφελούνται από την ποικιλομορφία σκέψης. Οι ομάδες που αποτελούνται από άτομα με διαφορετικές εμπειρίες ζωής και με διαφορετικό υπόβαθρο είναι πιο ικανές στο να αναγνωρίζουν τα προβλήματα και να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις από ό,τι ομάδες ανθρώπων με παρόμοια αφετηρία και κοινές εμπειρίες ζωής. Τι γίνεται όμως αν κάποια μέλη της

Διαβάστε Περισσότερα

10 φράσεις που καταστρέφουν τις σχέσεις στον εργασιακό χώρο

Η προώθηση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και η οικοδόμηση υγιών και παραγωγικών σχέσεων με τους συναδέλφους είναι απαραίτητη για την ευημερία των εργαζομένων. Ωστόσο, η υποτιμητική ή τοξική γλώσσα δεν είναι η εξαίρεση, αλλά μάλλον ο κανόνας, ιδίως όταν οι εργασιακές απαιτήσεις συνδέονται με αυξημένο στρες. Η γλώσσα αυτή δυσκολεύει την επίλυση των συγκρούσεων και μπορεί να μετατρέψει τα μέλη μιας σχέσης

Διαβάστε Περισσότερα

Λιτότητα: η νέα τάση ισορροπίας εργασίας και προσωπικής ζωής

Η τάση της λιτότητας (frugality) σε σχέση με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι μια αρκετά νέα ιδέα. Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει τον “αποκαταναλωτισμό” μέσω της απλής ζωής. Δεν έχει να κάνει με την εργασιακή κουλτούρα αλλά με την ίδια την εργασία, δεν επιβάλλεται από κάποιον φορέα ή εταιρεία και δεν

Διαβάστε Περισσότερα