Πως το φαινόμενο mobbing καταστρέφει την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων

Το φαινόμενο mobbing περιλαμβάνει την συναισθηματική κακοποίηση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους και αποτελεί ένα γεγονός εξαιρετικά ψυχοφθόρο για αυτόν που το υφίσταται. Το άτομο οδηγείται σε μια αβοήθητη, ανυπεράσπιστη θέση στην οποία καθηλώνεται, βιώνοντας αισθήματα βαθιάς κοινωνικής απόρριψης και δυστυχίας μέχρι του σημείου να αρχίσει να εμφανίζει σημάδια ψυχικής ασθένειας. Ο Σουηδός ψυχολόγος Leymann που ασχολήθηκε κατά βάση με το φαινόμενο mobbing και τη

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς θα αποφύγετε το burnout λόγω καραντίνας

  Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) είναι μία κατάσταση με διάφορα συμπτώματα που μπορεί να προκληθεί από το χρόνιο στρες στην εργασία. Αποτέλεσμα του burnout είναι το να αισθανόμαστε σωματικά και ψυχικά εξαντλημένοι και αδιάφοροι για την εργασία μας, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να προκαλούνται  επιβλαβείς συνέπειες τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική μας υγεία. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας λόγω της πανδημίας, η

Διαβάστε Περισσότερα

Συμπτώματα και αιτίες επαγγελματικής εξουθένωσης στην περίοδο της πανδημίας COVID-19

  Η πανδημία λόγω του COVID-19 έχει αλλάξει την καθημερινή μας ρουτίνα και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Αυτό φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει έντονο στρες και να μας οδηγήσει στην υπερκόπωση ή αλλιώς στην επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout.   Εάν το burn out δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να πλήξει σοβαρά την υγεία και την ποιότητα ζωής κάθε εργαζομένου. Πιο συγκεκριμένα, το burnout αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καταθλιπτικής ή αγχώδους συμπτωματολογίας, κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών, τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιας σωματικής ασθένειας, την πιθανότητα εμφάνισης

Διαβάστε Περισσότερα

Η ψυχική κακοποίηση στην εργασία

 Με το να εργάζεται κάθε άνθρωπος, εκτός από το ότι εξασφαλίζει τα προς το ζην του, ταυτόχρονα κερδίζει πολλά παραπάνω ικανοποιώντας βασικές συναισθηματικές του ανάγκες, όπως αυτή της κοινωνικοποίησης, της αίσθησης ότι προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο, ότι είναι ικανός σε κάτι ή ότι ανήκει κάπου. Εκτός λοιπόν από τις χρηματικές απολαβές, η δυνατότητα της έκφρασης και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μέσα από την επαγγελματική

Διαβάστε Περισσότερα

Εργασία, τηλεργασία και COVID-19

 Τα μέτρα για τον περιορισμό της φυσικής επαφής, σε μια προσπάθεια διακοπής της πανδημίας οδήγησαν σε άνευ προηγουμένου μείωσης των θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο.  Το Eurofound μελετώντας τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εργασία, στην οικονομική κατάσταση αλλά και την ευημερία των ανθρώπων που ζουν  και εργάζονται στην Ευρώπη, κατέληξε ότι παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’

Διαβάστε Περισσότερα

Εργασία και ψυχική ευεξία κατά την πανδημία covid-19

Στα πλαίσια μιας διαδικτυακής έρευνας μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μία προσπάθεια να μελετηθούν οι άμεσες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που διεξήχθει από το Eurofound, είχε τίτλο “Living, working and COVID-19” και συμμετείχαν σε αυτή πάνω από 85.000 άτομα. Στόχος της

Διαβάστε Περισσότερα

Η εργασιακή φωνή και η εργασιακή σιωπή

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερος λόγος στους κύκλους του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών για δύο σημαντικές έννοιες, την εργασιακή φωνή και την εργασιακή σιωπή. Σχετιζόμενες με τις δύο αυτές έννοιες έχουν αναπτυχθεί και άλλοι όροι, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων.  ⚫ Εργασιακή φωνή: η εργασιακή φωνή αναφέρεται στο δικαίωμα λόγου που έχουν οι

Διαβάστε Περισσότερα

Κατανόηση της «σύγκρουσης συμφερόντων»

Η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα κοινό ζήτημα στο χώρο εργασίας. Πολλές διαφορετικές καταστάσεις εμπίπτουν στον τίτλο «σύγκρουση συμφερόντων». Μια σύγκρουση συμφερόντων επισυμβαίνει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός ατόμου -οικογένεια, φιλίες, οικονομικοί ή κοινωνικοί παράγοντες- θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κρίσεις, αποφάσεις ή ενέργειες στο χώρο εργασίας. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις συγκρούσεις συμφερόντων και

Διαβάστε Περισσότερα

Ποια είναι τα συναισθηματικά κίνητρα που υποκινούν την κινητοποίηση των υπαλλήλων σε μία εταιρία

Ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούνται τα κίνητρα επηρεάζει άμεσα τα συναισθήματά των ατόμων και κατ᾽ επέκταση, τη συμπεριφορά τους. Πώς λειτουργούν τα κίνητρα όμως όσον αφορά την κινητοποίηση των υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον; Τα βασικά κίνητρα που χαρακτηρίζουν την κινητοποίηση των υπαλλήλων είναι τέσσερα και είναι τα εξής:  1. Απόκτηση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν προιόντα

Διαβάστε Περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση και απομακρυσμένη εργασία

Τα προηγούμενα χρόνια, σε μία πρώτη τουλάχιστον ανάγνωση, η δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία θεωρούνταν μάλλον προνόμιο. Πολλοί εργαζόμενοι ήταν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τη ρουτίνα της δια ζώσης εργασίας για να απολαύσουν τα οφέλη της τηλε-εργασίας. Αυτές τις μέρες δυστυχώς η τηλε-εργασία για πολλούς δεν είναι πλέον μια απλή επιλογή, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Σίγουρα υπάρχουν τα γνωστά οφέλη, όπως η άνεση του σπιτιού, λιγότερα κόστη λόγω

Διαβάστε Περισσότερα