Πώς μπορεί κάποιος να προσαρμοστεί πιο εύκολα σε μία καινούρια δουλειά

Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα που έχει κάποιος όταν είναι να ξεκινήσει σε μία νέα δουλειά. Σίγουρα όμως υπάρχει και άγχος αφού είναι η πρώτη φορά σε ένα νέο περιβάλλον, με νέους ανθρώπους και πολλές φορές ακόμα και νέο αντικείμενο εργασίας. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για να γίνει πιο αρμονικά η προσαρμογή;  Η πρώτη

Διαβάστε Περισσότερα

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση των εργαζομένων;

Μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι σημαντικό τα άτομα να αισθάνονται ότι μπορούν να προσφέρουν και να γίνονται συνεχώς πιο παραγωγικά. Είναι πολλές οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της παρακίνησης των εργαζομένων. Μία από τις πιο σημαντικές είναι η θεωρία των δύο παραγόντων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg εντοπίζονται δύο κατηγορίες παραγόντων που επιδρούν στην παρακίνηση των

Διαβάστε Περισσότερα

PERK – οι 4 πυλώνες της εργασιακής ευτυχίας

Η ευτυχία στο εργασιακό πλαίσιο επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, όπως την καλή υγεία και ευεξία, τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, την ταχύτερη επαγγελματική ανέλιξη, τη φιλική σύνδεση με συναδέλφους, την ευελιξία και την καινοτομία κ.ο.κ. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αισθάνονται ευτυχισμένοι στην εργασία τους χαρακτηρίζονται συνήθως ως περισσότερο συμπαθείς, υποστηρικτικοί, αξιόπιστοι, αφοσιωμένοι και πρόθυμοι να συνεισφέρουν σε μια επιχείρηση, ενώ παράλληλα τείνουν να αντιμετωπίζουν καλύτερα την εργασιακή πίεση και να είναι πιο

Διαβάστε Περισσότερα

Ανασφαλείς με υψηλή επίδοση

Σε όλα τα επαγγέλματα μπορεί να συναντήσει κανείς ανασφαλή άτομα με υψηλές επιδόσεις τους λεγόμενους «insecure high achievers», σύμφωνα με τη διαδεδομένη αγγλική ορολογία. Αυτά τα άτομα είναι συνήθως εξαιρετικά ικανά και φιλόδοξα, ωστόσο στα μάτια των άλλων φαίνεται σαν να μην είναι ποτέ ικανοποιημένα από τις επιδόσεις και τις επιτυχίες τους. Συχνά υποβαθμίζουν την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους ή αποδίδουν την επιτυχία τους σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η τύχη ή η αποτυχία των άλλων. Παρόλο που

Διαβάστε Περισσότερα

Η σχέση μεταξύ του στρες και της επίδοσης σύμφωνα με τον νόμο Yerkes-Dodson

Ο νόμος Yerkes-Dodson αφορά ένα μοντέλο της σχέσης μεταξύ άγχους και επιδόσεων εργασίας. Προτείνει ότι για να φτάσει κανείς στο μέγιστο επίπεδο απόδοσής απαιτείται ένα ενδιάμεσο επίπεδο άγχους ή διέγερσης. Πολύ μικρή ή υπερβολική διέγερση οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση. Η θεωρία υπάρχει από το 1908, όταν οι ψυχολόγοι Robert Yerkes και JohnDillingham Dodson πραγματοποίησαν πειράματα σε ποντίκια. Οι Yerkes και Dodson διαμόρφωσαν τη θεωρία τους ενώ πραγματοποιούσαν πειράματα σε ποντίκια. Χρησιμοποιώντας ήπια ηλεκτροπληξία, κατάφεραν να διδάξουν τα ποντίκια

Διαβάστε Περισσότερα

Οι κανόνες του καλού service σε εστιατόριο ή bar

Η ευγένεια: Οι βασικοί κανόνες της ευγένειας διασφαλίζουν την καλή εξυπηρέτηση από τη στιγμή που ο πελάτης εισέλθει στον χώρο. Το σωστό καλωσόρισμα, ο πληθυντικός ανεξαρτήτως ηλικίας και η σωστή προσέγγιση (ούτε υπερβολικά οικεία ούτε ρομποτική ούτε ψυχρή) είναι απαραίτητες τεχνικές για κάθε σερβιτόρο.  Επιπλέον, ο σεβασμός του χώρου του πελάτη, η διασφάλιση της ιδιωτικότητάς του και η

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να εξασφαλίσετε περισσότερα φιλοδωρήματα

Ακόμα και στην εποχή μας, που λόγω οικονομικής κρίσης, τα φιλοδωρήματα έχουν μειωθεί, υπάρχουν μερικές συμβουλές οι οποίες προέρχονται από τον χώρο της ψυχολογίας του καταναλωτή και μπορούν να βοηθήσουν στη συναισθηματική σύνδεση με τον πελάτη και σε αυξημένα φιλοδωρήματα:   1. Συστηθείτε: Μια πρόσφατη μελέτη στη νότια Καλιφόρνια οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι όταν οι σερβιτόροι συστήνονται στους πελάτες εξασφαλίζουν

Διαβάστε Περισσότερα

Η επίδραση της ψυχολογίας στην εστίαση

Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και οι επιπτώσεις της είναι το κεντρικό πεδίο της έρευνας της ψυχολογίας, μίας επιστήμης της οποίας τα συμπεράσματα βρίσκουν εφαρμογή σχεδόν σε κάθε επαγγελματικό τομέα. Ένας από τους τομείς στους οποίους η επίδραση της ψυχολογίας είναι σημαντική, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε, είναι ο τομέας της εστίασης. Τα σύγχρονα εστιατόρια θα μελετήσουν την τοποθέτηση των

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινωνική οκνηρία στην εργασία

Η κοινωνική οκνηρία (social loafing) μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμια στο εργασιακό πλαίσιο καθώς σταδιακά μειώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Αναφέρεται στη συνθήκη κατά την οποία τα μέλη μιας ομάδας καταβάλλουν λιγότερη προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου σε σχέση με την προσπάθεια που καταβάλλει το κάθε μέλος ξεχωριστά, όταν του ανατεθούν ατομικές εργασίες ή projects. Όπως είναι αναμενόμενο, η κοινωνική οκνηρία εμφανίζεται πιο συχνά στις ομάδες που απαρτίζονται

Διαβάστε Περισσότερα

Προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και άσκησης στον χώρο εργασίας

  Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία, κακή ποιότητα ζωής, μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία, αύξηση της πρόωρης συνταξιοδότησης και αύξηση της δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η δραματική άνοδος της υιοθέτησης «ανθυγιεινών συμπεριφορών» και της καθιστικής ζωής των εργαζομένων τις τελευταίες δεκαετίες επιφέρει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες μόνο

Διαβάστε Περισσότερα