Η σχέση μεταξύ του στρες και της επίδοσης σύμφωνα με τον νόμο Yerkes-Dodson

Ο νόμος Yerkes-Dodson αφορά ένα μοντέλο της σχέσης μεταξύ άγχους και επιδόσεων εργασίας. Προτείνει ότι για να φτάσει κανείς στο μέγιστο επίπεδο απόδοσής απαιτείται ένα ενδιάμεσο επίπεδο άγχους ή διέγερσης. Πολύ μικρή ή υπερβολική διέγερση οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση. Η θεωρία υπάρχει από το 1908, όταν οι ψυχολόγοι Robert Yerkes και JohnDillingham Dodson πραγματοποίησαν πειράματα σε ποντίκια. Οι Yerkes και Dodson διαμόρφωσαν τη θεωρία τους ενώ πραγματοποιούσαν πειράματα σε ποντίκια. Χρησιμοποιώντας ήπια ηλεκτροπληξία, κατάφεραν να διδάξουν τα ποντίκια

Διαβάστε Περισσότερα

Οι κανόνες του καλού service σε εστιατόριο ή bar

Η ευγένεια: Οι βασικοί κανόνες της ευγένειας διασφαλίζουν την καλή εξυπηρέτηση από τη στιγμή που ο πελάτης εισέλθει στον χώρο. Το σωστό καλωσόρισμα, ο πληθυντικός ανεξαρτήτως ηλικίας και η σωστή προσέγγιση (ούτε υπερβολικά οικεία ούτε ρομποτική ούτε ψυχρή) είναι απαραίτητες τεχνικές για κάθε σερβιτόρο.  Επιπλέον, ο σεβασμός του χώρου του πελάτη, η διασφάλιση της ιδιωτικότητάς του και η

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να εξασφαλίσετε περισσότερα φιλοδωρήματα

Ακόμα και στην εποχή μας, που λόγω οικονομικής κρίσης, τα φιλοδωρήματα έχουν μειωθεί, υπάρχουν μερικές συμβουλές οι οποίες προέρχονται από τον χώρο της ψυχολογίας του καταναλωτή και μπορούν να βοηθήσουν στη συναισθηματική σύνδεση με τον πελάτη και σε αυξημένα φιλοδωρήματα:   1. Συστηθείτε: Μια πρόσφατη μελέτη στη νότια Καλιφόρνια οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι όταν οι σερβιτόροι συστήνονται στους πελάτες εξασφαλίζουν

Διαβάστε Περισσότερα

Η επίδραση της ψυχολογίας στην εστίαση

Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και οι επιπτώσεις της είναι το κεντρικό πεδίο της έρευνας της ψυχολογίας, μίας επιστήμης της οποίας τα συμπεράσματα βρίσκουν εφαρμογή σχεδόν σε κάθε επαγγελματικό τομέα. Ένας από τους τομείς στους οποίους η επίδραση της ψυχολογίας είναι σημαντική, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε, είναι ο τομέας της εστίασης. Τα σύγχρονα εστιατόρια θα μελετήσουν την τοποθέτηση των

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινωνική οκνηρία στην εργασία

Η κοινωνική οκνηρία (social loafing) μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμια στο εργασιακό πλαίσιο καθώς σταδιακά μειώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Αναφέρεται στη συνθήκη κατά την οποία τα μέλη μιας ομάδας καταβάλλουν λιγότερη προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου σε σχέση με την προσπάθεια που καταβάλλει το κάθε μέλος ξεχωριστά, όταν του ανατεθούν ατομικές εργασίες ή projects. Όπως είναι αναμενόμενο, η κοινωνική οκνηρία εμφανίζεται πιο συχνά στις ομάδες που απαρτίζονται

Διαβάστε Περισσότερα

Προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και άσκησης στον χώρο εργασίας

  Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία, κακή ποιότητα ζωής, μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία, αύξηση της πρόωρης συνταξιοδότησης και αύξηση της δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η δραματική άνοδος της υιοθέτησης «ανθυγιεινών συμπεριφορών» και της καθιστικής ζωής των εργαζομένων τις τελευταίες δεκαετίες επιφέρει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες μόνο

Διαβάστε Περισσότερα

Η επίδραση της έλλειψης άσκησης και της καθιστικής ζωής στον χώρο εργασίας

Το φαινόμενο της αυτοματοποίησης των εργασιών, η ραγδαία αύξηση τεχνολογικών επιτευγμάτων και γενικότερα ο σύγχρονος τρόπος ζωής ο οποίος περιλαμβάνει τη μείωση σωματικής εργασίας σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες σε συνδυασμό με την κακή διατροφή, το κάπνισμα και την  έλλειψη φυσικής δραστηριότητας συνέβαλαν στην εμφάνιση διαφόρων χρόνιων παθήσεων, όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδιοπάθειες,

Διαβάστε Περισσότερα

Πως το φαινόμενο mobbing καταστρέφει την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων

Το φαινόμενο mobbing περιλαμβάνει την συναισθηματική κακοποίηση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους και αποτελεί ένα γεγονός εξαιρετικά ψυχοφθόρο για αυτόν που το υφίσταται. Το άτομο οδηγείται σε μια αβοήθητη, ανυπεράσπιστη θέση στην οποία καθηλώνεται, βιώνοντας αισθήματα βαθιάς κοινωνικής απόρριψης και δυστυχίας μέχρι του σημείου να αρχίσει να εμφανίζει σημάδια ψυχικής ασθένειας. Ο Σουηδός ψυχολόγος Leymann που ασχολήθηκε κατά βάση με το φαινόμενο mobbing και τη

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς θα αποφύγετε το burnout λόγω καραντίνας

  Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) είναι μία κατάσταση με διάφορα συμπτώματα που μπορεί να προκληθεί από το χρόνιο στρες στην εργασία. Αποτέλεσμα του burnout είναι το να αισθανόμαστε σωματικά και ψυχικά εξαντλημένοι και αδιάφοροι για την εργασία μας, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να προκαλούνται  επιβλαβείς συνέπειες τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική μας υγεία. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας λόγω της πανδημίας, η

Διαβάστε Περισσότερα

Συμπτώματα και αιτίες επαγγελματικής εξουθένωσης στην περίοδο της πανδημίας COVID-19

  Η πανδημία λόγω του COVID-19 έχει αλλάξει την καθημερινή μας ρουτίνα και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Αυτό φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει έντονο στρες και να μας οδηγήσει στην υπερκόπωση ή αλλιώς στην επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout.   Εάν το burn out δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να πλήξει σοβαρά την υγεία και την ποιότητα ζωής κάθε εργαζομένου. Πιο συγκεκριμένα, το burnout αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καταθλιπτικής ή αγχώδους συμπτωματολογίας, κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών, τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιας σωματικής ασθένειας, την πιθανότητα εμφάνισης

Διαβάστε Περισσότερα