H διαπροσωπική νοημοσύνη

Ο Howard Gardner όρισε τη νοημοσύνη ως ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε άνθρωπο να αποκτά νέες γνώσεις και να επιλύει προβλήματα. Υποστήριξε ότι η νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός κληρονομικών χαρακτηριστικών και περιβαλλοντικών εμπειριών και αποτελεί ιδιότητα όλων των ανθρώπων, καθώς όλοι διαθέτουμε όλες τις μορφές, παρότι κανείς δεν έχει το ίδιο ακριβώς προφίλ. Αν και ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά έναν συγκεκριμένο τύπο νοημοσύνης σε μια δραστηριότητα, όλοι οι άνθρωποι

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι το κλιματικό άγχος και ποιους επηρεάζει;

Το άγχος για το κλίμα είναι ένα σύνολο συναισθημάτων που μπορεί να βιώσει κάποιος όταν συνειδητοποιήσει την πλήρη έκταση της κλιματικής και ευρύτερης οικολογικής κρίσης. Όπως υποδηλώνει ο όρος, το άγχος είναι σίγουρα μια πτυχή του, αλλά συνοδεύεται και από άλλα συναισθήματα όπως η θλίψη, η οργή, η αδυναμία, η απελπισία. Το άγχος για το κλίμα ή άγχος για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε Περισσότερα

Συναισθηματική λήψη αποφάσεων

Η συναισθηματική κατάσταση στην οποίο βρισκόμαστε μια δεδομένη στιγμή επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις που πρόκειται να λάβουμε, καθώς μεταφέρει διαφορετικούς τύπους πληροφοριών στον λήπτη αποφάσεων και προτάσσει διαφορετικούς στόχους. Επιδρά τόσο στο αποτέλεσμα της απόφασης, όσο και στην ταχύτητα λήψης της εκάστοτε απόφασης. Αν προσπαθούμε να καταλάβουμε από πού προέρχονται τα συναισθήματά μας και αρχίσουμε να παρατηρούμε το πώς επηρεάζουν τη σκέψη

Διαβάστε Περισσότερα

Η ψευδαίσθηση της επιτυχίας

Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο πιστεύουν ότι η επιτυχία σημαίνει να αποκτάς κάτι. Ίσως αυτό το κάτι είναι να χάσουν περισσότερο βάρος για να εντυπωσιάσουν τους άλλους. Ίσως αυτό το κάτι είναι να βγάζουν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν ένα μεγάλο σπίτι, ίσως ένα εξοχικό. Και μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο, θεωρούν τους εαυτούς τους είτε αποτυχημένους είτε

Διαβάστε Περισσότερα

Η ικανότητα για αυτορρύθμιση

Η ικανότητα για αυτορρύθμιση αναφέρεται στην ψυχική διαδικασία ρύθμισης των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς και σχετίζεται περισσότερο με την ικανότητα μείωσης της έντασης των παρορμήσεων σε επίπεδο διαχείρισης του στρες και ανάκαμψης από τις δυσκολίες. Ένα άτομο που διαθέτει ανεπαρκείς δεξιότητες αυτορρύθμισης συνήθως παρουσιάζει αντιδράσεις υπερδιέγερσης ή υποδιέγερσης (π.χ. ξεσπάσματα θυμού, εκδραμάτιση, έντονο άγχος, απόσυρση, συναισθηματική ακαμψία, συμπτώματα κατάθλιψης). Η περιορισμένη ικανότητα αυτορρύθμισης κάνει τα άτομα επιρρεπή σε παρορμητικές συμπεριφορές και δυσχεραίνει τη διαδικασία

Διαβάστε Περισσότερα

Η σημασία της εσωτερικής παρακίνησης

Οι άνθρωποι καθοδηγούνται από εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα και μέσω αυτών διατηρούν και κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους σε βάθος χρόνου. Τα κίνητρα σχετίζονται με την αίσθηση επάρκειας και τις προσδοκίες. Άτομα που στρέφονται προς τα εσωτερικά κίνητρα τείνουν να αναζητούν κάτι ενδιαφέρον και απολαυστικό σε αυτά που κάνουν, δηλαδή η επιβράβευση προέρχεται από την ίδια τη δραστηριότητα. Η κινητοποίηση που βασίζεται

Διαβάστε Περισσότερα

Το εύρος της αυτοεκτίμησης

Ο όρος αυτοεκτίμηση σε γενικές γραμμές περιγράφει τη συνολική υποκειμενική αίσθηση ενός ατόμου για την προσωπική του αξία, αναφέρεται στην ουσία στη γνώμη που έχει κανείς για τον εαυτό του, στο πόσο δηλαδή τον εκτιμάει και τον συμπαθεί, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Η αυτοεκτίμηση ξεκινάει να διαμορφώνεται από την παιδική ηλικία και με την πάροδο του χρόνου εξελίσσεται. Κατά μία

Διαβάστε Περισσότερα

Το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα

Μια από τις πιο γνωστές μελέτες της αυτοεκπληρούμενης προφητείας σε διαπροσωπικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε από τους Robert Rosenthal (κοινωνικός ψυχολόγος) και Lenore Jacobson (διευθύντρια δημοτικού σχολείου) στα τέλη της δεκαετίας του 1960.  Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι εκπαιδευτικοί της τάξης να πιστέψουν ότι κάποιοι από τους μαθητές ήταν “δυνητικά ανερχόμενοι”, και θα παρουσίαζαν βελτίωση των επιδόσεων

Διαβάστε Περισσότερα

Το φαινόμενο της απλής έκθεσης

Το φαινόμενο της απλής έκθεσης (Mere Exposure Effect), γνωστό και ως αρχή της εξοικείωσης, περιγράφει την τάση των ανθρώπων να δείχνουν την προτίμησή τους σε πράγματα και ερεθίσματα (π.χ. ονόματα, ήχους, εικόνες) απλώς και μόνο επειδή είναι εξοικειωμένοι με αυτά. Ξεκίνησε να μελετάται εκτενώς κατά τη δεκαετία του ‘60 από τον Αμερικανό κοινωνικό ψυχολόγο Robert Zajonc, ο οποίος ήθελε να μελετήσει αν όντως όταν οι άνθρωποι εκτίθενται τακτικά σε κάτι, καταλήγουν να τους αρέσει. Υποστήριξε μάλιστα ότι συχνά οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ένα θετικό αποτέλεσμα

Διαβάστε Περισσότερα

To κίνητρο του φόβου

 Τι θα απαντούσατε αν σας ρωτούσε  κάποιος “Τι θα έκανες αν δεν φοβόσουν;”   Ο φόβος είναι ένα ισχυρό και πρωτόγονο ανθρώπινο συναίσθημα, μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Μας προειδοποιεί για την παρουσία κινδύνου ή απειλής (είτε ο κίνδυνος είναι πραγματικός είτε ψυχολογικός). Σε εξελικτικό επίπεδο ο φόβος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς παλιότερα, που η ζωή ήταν επικεντρωμένη στην επιβίωση,

Διαβάστε Περισσότερα