Το θετικό ψυχολογικό κεφάλαιο στην εργασία

  Στον εργασιακό τομέα συναντάμε κάποια είδη κεφαλαίων, όπως το οικονομικό, το ανθρώπινο, το κοινωνικό και το ψυχολογικό. Το τελευταίο είναι και αυτό που προσθέτει αξία στα τρία προηγούμενα είδη κεφαλαίων. Η έννοια του Ψυχολογικού Κεφαλαίου, προερχόμενη από τον χώρο της Οργανωσιακής Ψυχολογίας, αποτελεί μια κατάσταση με θετικές διαστάσεις που μπορεί να αναπτυχθεί, να εξελίξει

Διαβάστε Περισσότερα