Το «Career Coaching» ή αλλιώς «Coaching Καριέρας» εστιάζει στους τομείς που αφορούν, τόσο την καριέρα όσο και την εργασία. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τον διάλογο και τις ασκήσεις επικεντρώνεται σε θέματα, όπως το ξεκίνημα μιας καριέρας, η αλλαγή καριέρας και η αποσαφήνιση της παρούσας εργασιακής πορείας. Ταυτόχρονα μπορεί να στοχεύει στην εύρεση εργασίας, σε θέματα προαγωγής και στρατηγικές διαχείρισης τυχόν δυσκολιών στην τρέχουσα εργασία. Μια από τις ασκήσεις που χρησιμοποιείται στο coaching καριέρας είναι η ανάλυση ΜΟΤ «Motivator, Opportunity, Threat». 

Υπάρχουν στιγμές που το κίνητρο και το ενδιαφέρον στην εργασία αποδυναμώνεται. Η παρακάτω άσκηση μπορεί να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει τα στοιχεία που μπορούν να του δώσουν και πάλι τον έλεγχο στη ζωή του. Έτσι, δεν θα σπαταλά άσκοπα την ενέργεια και τον χρόνο του, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τις λύσεις των προβλημάτων του. 

Χωρίστε ένα φύλλο χαρτί σε τέσσερις στήλες και σημειώστε την επικεφαλίδα της κάθε μίας, ξεκινώντας με το «Κίνητρο», έπειτα τις «Ευκαιρίες», τις «Απειλές» και τέλος το «Κόστος ευκαιρίας». Στη συνέχεια, επικεντρωθείτε σε κάθε θέμα/λίστα ξεχωριστά, θέτοντας ερωτήσεις στον εαυτό σας. Για παράδειγμα, «Τι μου δίνει κίνητρο στη δουλειά μου;», «Τι είναι σημαντικό για εμένα να πετύχω στον κλάδο που εργάζομαι;». Σημειώστε τις απαντήσεις σας με στόχο να έχετε περίπου δέκα. Έπειτα, αναρωτηθείτε «Πόσο εύκολο είναι να ικανοποιήσω αυτό το κίνητρο στη συγκεκριμένη δουλειά που εργάζομαι;» και βαθμολογήστε από το 1 έως το 10 την κάθε σας απάντηση. Τις απαντήσεις σας μπορείτε να τις σημειώσετε στη λίστα «Ευκαιρίες» βαθμολογώντας με 1 = καθόλου, 5 = μερικώς και 10 = πολύ. Αναρωτηθείτε πώς προκύπτει η κάθε απάντηση και αναλογιστείτε τις αλλαγές που θα μπορούσαν να αυξήσουν το κίνητρό σας, σημειώνοντας τις απαντήσεις σας στην ίδια λίστα. Κατόπιν, θέστε το εξής ερώτημα στον εαυτό σας: «Τι επίδραση έχουν στη δουλειά μου τα κίνητρα που έχουν χαμηλή βαθμολογία;» και σημειώστε τις απαντήσεις σας στη στήλη «Απειλές». Στην προκειμένη περίπτωση, ο αριθμός 1 ισοδυναμεί με «μικρό», 5 με «μέτριο» και 10 με «μεγάλο». Προσθέστε στην ίδια λίστα τα σχόλια της κάθε απάντησής. Έπειτα, πολλαπλασιάστε τις βαθμολογίες της κάθε απάντησης ξεχωριστά και σημειώστε τες στη λίστα «Κόστος της ευκαιρίας». Παρατηρήστε τα αποτελέσματα και αναλογιστείτε λύσεις που μπορούν να αυξήσουν την ικανοποίησή σας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Με τη βοήθεια της συγκεκριμένης άσκησης μπορείτε επίσης να αναλογιστείτε τα υποβόσκοντα συναισθήματα που έρχονται στην επιφάνεια. Τα συγκεκριμένα, έτσι κι αλλιώς, επηρέαζαν τόσο την εργασιακή σας πραγματικότητα όσο και αντίστοιχες αποφάσεις που χρειάστηκε να λάβετε. Ακόμα και στην περίπτωση που τα έχετε ήδη αναγνωρίσει, η συγκεκριμένη άσκηση θα σας βοηθήσει να τα προσδιορίσετε, να τα συνδέσετε με τα πραγματικά αίτια και έτσι να έρθετε πιο κοντά στη λύση τους. Ακόμα κι αν δεν είστε πρόθυμος/η να διαχειριστείτε τις συγκεκριμένες καταστάσεις στην παρούσα φάση, θα έχετε την ευκαιρία σταδιακά να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις σας και να λάβετε τις ανάλογες αποφάσεις στον «δικό σας χρόνο».  

«Δεν είναι το εξαιρετικό ταλέντο που σε κάνει πετυχημένο. Είναι οι εξαιρετικές ευκαιρίες που αξιοποιείς, που σε κάνουν πετυχημένο.»

Malcolm Gladwell 

Συγγραφέας κειμένου: Ιωάννα Κόπτση