Η «χρηματοδότηση από το πλήθος» (“crowdfunding”, ή «διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση») είναι μια ιδέα που εν μέρει βασίζεται σε συνδρομητικά επιχειρηματικά μοντέλα. Στη βάση της είναι μια στρατηγική που ωφελεί και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Μέσω της πρακτικής crowdfunding αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση από πολλούς ανθρώπους κάποιου έργου/project ή κάποιας ιδέας, με την προσφορά μικρών ποσών από τον καθένα. Με την συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός στόχος. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συνεισφέρει ανάλογα με τα προσφερόμενα πακέτα χρηματοδότησης που ορίζει ο δημιουργός της καμπάνιας. Για να αυξήσει τις πιθανότητες στήριξης από τους ιδιώτες, η επιχείρηση προσφέρει κάποια αποκλειστικά προνόμια. Για παράδειγμα, οι πρώτοι υποστηρικτές μπορούν να αποκτήσουν το τελικό προϊόν με σημαντική έκπτωση ή να λάβουν μια συλλεκτική έκδοση και άλλα δώρα. Έτσι, όλοι έχουν κάποιο κίνητρο. 

Η χρηματοδότηση από το πλήθος είναι εφικτή χάρη σε εξειδικευμένες διαδικτυακές πλατφόρμες που παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια συναλλαγών και τα απαραίτητα διαχειριστικά εργαλεία. Η πιο γνωστή είναι η “Kickstarter”, ενώ ιδιαίτερα ενεργές είναι και η“Indiegogo” και η “Fundly”. Υπάρχουν και πλατφόρμες crowdfunding για ειδικά ενδιαφέροντα, όπως το “AgFunder” για τoν αγροτικό τομέα, η “CircleUp” αποκλειστικά για καταναλωτικά προϊόντα και η “Kiva” για μικρές επιχειρήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

Πριν ξεκινήσει η καμπάνια ενημερώνονται όλες τις ιστοσελίδες όπου υπάρχει παρουσία της εταιρείας, όπως το LinkedIn και τα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι γίνεται αξιόπιστη μια εταιρεία που έχει ήδη δημόσια παρουσία. Με τα social media γίνεται γνωστή η δραστηριότητα της εταιρείας σε ενδιαφερόμενα άτομα. Όσο μεγαλύτερη η διαδικτυακή κοινότητα, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να πάει καλά η καμπάνια.  

Βοηθά επίσης ένα σύντομο βίντεο με πληροφορίες για το προϊόν. Οι πιθανότητες χρηματοδότησης αυξάνονται αν οι δυνητικοί επενδυτές βλέπουν στην πράξη τι είναι αυτό που θα στηρίξουν. Η ενημέρωση για την εταιρεία και τους ανθρώπους της συμβάλλει στην δημιουργία εμπιστοσύνης με το κοινό. Επίσης, η προσφορά κάποιων ελκυστικών πακέτων γι’ αυτούς που θα στηρίξουν την προσπάθεια δίνει κίνητρο να δώσουν όσα περισσότερα μπορούν. 

Σημαντική είναι η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας. Αν για παράδειγμα, η καμπάνια απευθύνεται μόνο σε Έλληνες, μια πλατφόρμα όπως η “Groopio” είναι προτιμητέα. Αν στοχεύουμε σε κάθε πιθανό αγοραστή σε όλον τον κόσμο, τότε η επιλογή μιας καταξιωμένης πλατφόρμας, όπως η “Kickstarter” και η “Indiegogo” είναι η καλύτερη λύση.  

Επίσης ουσιώδης είναι η τακτική επικοινωνία με τους υποστηρικτές, ενημερώνοντάς τους για την πρόοδο του project, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον και εξηγώντας τις δυσκολίες, εάν προκύψει κάποιο εμπόδιο. 

Από την πλευρά της εταιρείας, θα πρέπει να υπάρχει μια ιδέα, η οποία να έχει περάσει το αρχικό στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης (αν πρόκειται για προϊόν), ή να έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό πλάνο (αν πρόκειται για υπηρεσία). Μια καμπάνια χρηματοδότησης από το πλήθος πρέπει να ξεκινά μόνο όταν είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ένα αξιοπρεπές και ολοκληρωμένο προϊόν ή υπηρεσία στο κοινό. Αν η καμπάνια διεξαχθεί επιτυχώς αλλά οι υποστηρικτές δεν μείνουν ευχαριστημένοι από αυτό που θα λάβουν, τότε η φήμη της εταιρείας θα αμαυρωθεί. Επίσης, αρνητική εντύπωση θα προκύψει αν δεν τηρηθούν οι ημερομηνίες παραγωγής και παράδοσης. 

Πρέπει επίσης να μελετηθούν προσεκτικά οι όροι χρήσης μιας υπηρεσίας. Πριν καθορισθεί το ποσό που χρειάζεται να συγκεντρωθεί, πρέπει να συνυπολογίσουμε πόσο θα κρατηθεί από την πλατφόρμα crowdfunding, τους φόρους που πρέπει να αποδοθούν και τυχόν επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για τη δημιουργία των προσφερόμενων πακέτων και την αποστολή τους στους υποστηρικτές.

Ακόμη κι αν μια καμπάνια χρηματοδότησης από το πλήθος δεν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, από όλη την προσπάθεια θα έχει προκύψει ωφέλιμη δημοσιότητα και θα έχει υπάρξει ενδιαφέρον και χρήσιμο feedback από τον κόσμο. Όλα αυτά είναι πολύτιμα όσο και το χρηματικό ποσό.