Σήμερα είναι πιθανό κάποιες οικονομίες να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο σημαντικής επιβράδυνσης, ή ακόμη και ύφεσης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον εντοπίζονται επιχειρήσεις με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν να προσφέρουν αντιστάθμιση στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Εταιρείες με χαμηλή μόχλευση εμφανίζουν μικρότερη ευαισθησία στην άνοδο των επιτοκίων και παρουσιάζουν χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης χρέους. Προτιμώνται επιχειρήσεις με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, καθώς ανταγωνίζονται τις υψηλές αποδόσεις της ομολογιακής κατηγορίας και προσελκύουν μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ασφαλιστικά ταμεία, θεσμικούς κτλ). Η κατοχή ικανοποιητικών μεριδίων αγοράς προσφέρει προστασία σε πιθανή μείωση της ζήτησης, περιορίζει την ανάγκη για διαφήμιση – προώθηση και τοποθετεί την επιχείρηση σε ευνοϊκή θέση σε ενδεχόμενο «πόλεμο τιμών». Υγιείς οικονομικές καταστάσεις με ισχυρές ταμειακές ροές προσφέρουν σταθερότητα στα έσοδα και περιορίζουν τον κίνδυνο ρευστότητας. Η ευρεία γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων αυξάνει τη διαφοροποίηση, ενισχύοντας την πιθανότητα κάποια από τις περιοχές δραστηριοποίησης να οδηγηθεί ταχύτερα σε ρυθμούς ανάπτυξης. Οι υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδυτικά σχέδια σε ισχύ αποτελούν μελλοντικές πηγές εσόδων παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ελέγξουν αποδοτικότερα το κόστος. Η δραστηριοποίηση σε τομείς με ανελαστική ζήτηση (π.χ. τρόφιμα, υγεία) παρουσιάζει μικρή εξάρτηση από τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου. Τα παραπάνω στοιχεία συναντώνται μερικώς ή εξ ολοκλήρου στις αποκαλούμενες μετοχές ποιοτικών χαρακτηριστικών και στις μετοχές ESG.

Ο δείκτης S&P 1200 Food & Beverage προτιμάται σε περιόδους επιβράδυνσης της οικονομίας. Παρέχει προστασία έναντι πιθανής επισιτιστικής κρίσης και οι εταιρείες που τον αποτελούν μπορούν να μετακυλήσουν ευκολότερα το αυξημένο κόστος με μικρή επίπτωση στα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, ο κλάδος εμφανίζει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Ορισμένες επιχειρήσεις επωφελούνται από την άρση των περιορισμών και ουσιαστικά το πρώτο καλοκαίρι μετά από δύο χρόνια πανδημίας χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς που θα ευνοήσει την εστίαση και τον τουρισμό, αυξάνοντας τη ζήτηση ποτών, ροφημάτων. Ο δείκτης καταγράφει απώλειες πλησίον του 9% από την αρχή του έτους και έχει σχετικώς ικανοποιητική μερισματική απόδοση (3,37%).

Οι επενδύσεις στις υποδομές παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η κρατική συμμετοχή ή σύμπραξη σε αρκετές δράσεις, το ανταγωνιστικό γεωπολιτικό περιβάλλον και η αναγκαιότητα άμεσης πραγματοποίησης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καθιστούν τις επενδύσεις σε υποδομές ανθεκτικές σε περίπτωση επιδείνωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προγραμματιστεί, ή ήδη υλοποιούνται επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης, κατασκευή γεφυρών, κτηρίων με ενεργειακό αποτύπωμα φιλικό προς το περιβάλλον, δίκτυα οπτικών ινών, 5G, υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων στις δημόσιες μεταφορές κ.α. Ενδεικτικά, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προκρίνει σημαντικό μέρος των κονδυλίων να διατεθούν σε επενδύσεις στη ψηφιοποίηση δομών, σε νέα εκτεταμένα δίκτυα και σε σύγχρονες υποδομές.

Διάβασε ακόμα:

Η συναλλακτική ηγεσία

Πώς οι συναισθηματικά ευφυείς υπάλληλοι αυξάνουν την παραγωγικότητα;

Ο κοινωνικός αντίκτυπος του αστικού φωτισμού