Στα πλαίσια μιας διαδικτυακής έρευνας μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μία προσπάθεια να μελετηθούν οι άμεσες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που διεξήχθει από το Eurofound, είχε τίτλο “Living, working and COVID-19” και συμμετείχαν σε αυτή πάνω από 85.000 άτομα. Στόχος της ήταν να εξετάσει τον αντίκτυπο στην ευημερία, στην εργασία, στην τηλεργασία και στην οικονομική κατάσταση των ανθρώπων που ζουν  και εργάζονται στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονταν σε καθεστώς “lockdown” που εισήγαγαν οι εθνικές κυβερνήσεις σε μια προσπάθεια να ελέγξουν και να επιβραδύνουν την εξάπλωση του ιού COVID-19 στον πληθυσμό.

   Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που περιελάμβανε η ερευνητική αυτή προσπάθεια, βασίστηκαν  στην Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής του Eurofound (Eurofound’s European Quality of Life Survey-EQLS) και την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίες (European Working Conditions Survey-EWCS), ενώ άλλες ερωτήσεις υιοθετήθηκαν και από άλλες πηγές, όπως τις Στατιστικές για το Εισόδημα και τις Συνθήκες Διαβίωσης της ΕΕ (EU Statistics on Income and Living Conditions-EU-SILC). 

 Όσον αφορά τη μεταβλητή της ψυχικής ευεξίας, μετρήθηκε σε μια κλίμακα από 0 έως 100,  αξιολογώντας τις διαθέσεις των ανθρώπων τις προηγούμενες δύο εβδομάδες με βάση πέντε δηλώσεις θετικών συναισθημάτων (δείκτης ψυχικής ευεξίας WHO-5). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι νέοι και εκείνοι που δεν εργάζονται παρουσιάζουν χαμηλότερη ψυχική ευεξία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ψυχική ευεξία ήταν χαμηλότερη σε αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω αναπηρίας ή ασθένειας και τους ανέργους. Ενδιαφέρον παρουσίασε η διαπίστωση ότι τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω είχαν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ευεξίας από τα άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών.

  Επίσης για τους συμμετέχοντες κάτω των 35 ετών αναφέρθηκε σε αυξημένο ποσοστό το αίσθημα της μοναξιάς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το εύρημα αυτό πιθανώς δείχνει ότι οι νέοι πιστεύουν πως έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες, με τις κοινωνικές δραστηριότητές τους να ακυρώνονται και τη μη δυνατότητα να συναντήσουν φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα εκτός του σπιτιού τους. Συνολικά στην έρευνα, η μοναξιά ήταν πιο συχνή μεταξύ των ερωτηθέντων στη Γαλλία  και λιγότερο συχνή στη Φινλανδία. 

 Επιπλέον, όσον αφορά την ψυχική υγεία, σε αυξημένα επίπεδα κυμάνθηκε το άγχος λόγω των υγειονομικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα δείχνουν ότι η αίσθηση έντασης και ανησυχίας ήταν πιο συχνή στους συμμετέχοντες της μέσης και νεαρότερης ηλικίας  από ότι στα άτομα άνω των 50 ετών. Άνθρωποι που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω αναπηρίας ή ασθένειας, καθώς και άνεργοι, είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αισθάνονται ένταση από τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Σχετικά με τη χώρα διαμονής , οι κάτοικοι Βουλγαρίας ανέφεραν ένταση με τη μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ οι κάτοικοι Δανίας με τη λιγότερη. Τέλος, το αίσθημα απογοήτευσης και κατάθλιψης, εμφανίστηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά από αυτό του άγχους, αν και παρουσιάστηκε περισσότερο στην ηλικιακή ομάδα των νέων. Οι συμμετέχοντες από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Γαλλία φάνηκε ότι ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ότι αισθάνονται ψυχολογικά πεσμένοι κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων, συγκριτικά με τους κατοίκους άλλων χωρών της Ευρώπης.

Διάβασε ακόμα:

C0VID-19: Τρόποι διαχείρισης του εργασιακού άγχους

H σωστή διαχείριση της καθημερινότητας στην εποχή του COVID-19

Εργασία εν μέσω πανδημίας

Ψυχικές επιπτώσεις της καραντίνας με αντίκτυπο στην οικονομία