Οι οργανωσιακές αξίες και η ηθική που διέπουν μια επιχείρηση στο σύνολό της, μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι βλέπουν τη δουλειά τους. Παλαιότερα σε αυτό το πλαίσιο κυριαρχούσαν έννοιες όπως η δέσμευση, η ικανοποίηση και η αφοσίωση στην εργασία, ωστόσο, πλέον δίνεται μεγάλη έμφαση και στην ενίσχυση του αισθήματος της υπερηφάνειας. Η υπερηφάνεια γενικότερα είναι ένα συναίσθημα που σχετίζεται με τις επιδόσεις του ατόμου που συνήθως συνδέονται με μια προσωπική επιτυχία ή ένα επίτευγμα. Αντίστοιχα, η έννοια της οργανωσιακής υπερηφάνειας χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενη κατασκευή στην οργανωσιακή συμπεριφορά και ιδιαίτερα στη στάση των εργαζομένων. Μπορεί να λάβει δύο μορφές: α. ως ένα βραχυπρόθεσμο συναίσθημα με βάση την αντίληψη ενός επιτυχημένου γεγονότος που σχετίζεται με την επιχείρηση (συναισθηματική υπερηφάνεια) και β. ως μια μακροπρόθεσμη στάση που προκύπτει από τη γενική αντίληψη για την επιχείρηση (γνωστική υπερηφάνεια). 

Η σύγχρονη άποψη είναι ότι η οικοδόμηση  υπερηφάνειας αποτελεί έναν κεντρικό μοχλό παρακίνησης των εργαζομένων: επηρεάζει θετικά την απόφαση να παραμείνουν σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, βελτιώνει τη δέσμευση, ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων και μπορεί να αυξήσει την επιχειρηματική απόδοση. Η ύπαρξη του αισθήματος υπερηφάνειας για την επιχείρηση ή το εμπορικό σήμα που εκπροσωπούν οι εργαζόμενοι φαίνεται να αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την επιχειρηματική επιτυχία, έχει άμεση επίδραση στη δέσμευση για την εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και στην αποδοτικότητα των υπαλλήλων. Μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η υπερηφάνεια μπορεί να είναι καλύτερο κίνητρο θετικής συμπεριφοράς από τις χρηματικές απολαβές. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί αντικειμενικά, παρότι μπορεί να αποτελέσει έναν καλό προγνωστικό παράγοντα για την επιτυχία των εταιρειών. Σε εταιρείες που κυριαρχεί το αίσθημα της υπερηφάνειας, οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο πιθανό να παραιτηθούν, είναι πιο πιθανό να προτείνουν νέους υποψηφίους και να υποστηρίξουν έμπρακτα την εταιρεία. Όταν από την άλλη υπάρχει έλλειψη οργανωτικής υπερηφάνειας, είναι δυνατόν να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και οι απουσίες από την εργασία, και να υπάρχει σημαντική μείωση στην ικανοποίηση και στην απόδοση του εργατικού δυναμικού.

Υπάρχουν ωστόσο απλοί τρόποι για να μπορέσει  μια επιχείρηση να ενδυναμώσει το αίσθημα της οργανωσιακής υπερηφάνειας. Όταν για παράδειγμα οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, αυξάνεται η υπερηφάνεια που αισθάνονται τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την επιχείρηση που εκπροσωπούν. Επομένως, η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης σε έναν οργανισμό μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι. Αντίστοιχα, σε οργανισμούς που υπάρχουν υψηλά επίπεδα συνεργασίας, η υπερηφάνεια ευδοκιμεί. Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η διάχυση πληροφοριών σε σχέση με το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης. Είναι δύσκολο να αισθάνεται κανείς περήφανος για κάτι, όταν δεν καταλαβαίνει πώς ο ρόλος του θα ωφελήσει τους άλλους. Οι ηγέτες όμως που μεταφέρουν αποτελεσματικά το όραμα, την κατεύθυνση και τον σκοπό του οργανισμού, έχουν υπαλλήλους που αναφέρουν έντονο αίσθημα υπερηφάνειας. Επίσης, υψηλό επίπεδο οργανωσιακής υπερηφάνειας πετυχαίνουν και οι οργανισμοί που καταβάλλουν προσπάθειες για την υποστήριξη και την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο κοινοτικών εθελοντικών δράσεων και κοινωνικής προσφοράς.

Διάβασε ακόμα:

Η σημασία της ενσυναίσθησης στην ηγεσία

Η τάση προς την παιχνιδοποίηση στο HR

Τι είναι ο οργανωσιακός κυνισμός;