Ο Howard Gardner όρισε τη νοημοσύνη ως ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε άνθρωπο να αποκτά νέες γνώσεις και να επιλύει προβλήματα. Υποστήριξε ότι η νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός κληρονομικών χαρακτηριστικών και περιβαλλοντικών εμπειριών και αποτελεί ιδιότητα όλων των ανθρώπων, καθώς όλοι διαθέτουμε όλες τις μορφές, παρότι κανείς δεν έχει το ίδιο ακριβώς προφίλ. Αν και ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά έναν συγκεκριμένο τύπο νοημοσύνης σε μια δραστηριότητα, όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τα διάφορα είδη νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης που ανέπτυξε, οι άνθρωποι διαθέτουν οχτώ ή περισσότερα σχετικά αυτόνομα είδη νοημοσύνης: τη μουσική νοημοσύνη (ικανότητα αναγνώρισης ρυθμών και ήχων), την οπτικοχωρική νοημοσύνη (ικανότητα οπτικοποίησης και συνειδητοποίησης του περιβάλλοντος χώρου), τη γλωσσική/λεκτική νοημοσύνη (ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των λέξεων), τη λογική/μαθηματική νοημοσύνη (εννοιολογική και αφηρημένη σκέψη), την σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη (ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης του σώματος), τη νατουραλιστική νοημοσύνη (γνώσεις για τα φυτά και τη φύση), την ενδοπροσωπική νοημοσύνη (ικανότητα κατανόησης των ενδόμυχων συναισθημάτων του ατόμου) και τη διαπροσωπική νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, η διαπροσωπική νοημοσύνη ή διαπροσωπική ευφυΐα αφορά την ικανότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους, δηλαδή την ικανότητα των ανθρώπων να κατανοούν και να σχετίζονται με τους γύρω τους. Περιγράφει την ανταπόκριση και την ευαισθησία που δείχνει ένα άτομο απέναντι στις διαθέσεις, τα συναισθήματα, την ιδιοσυγκρασία, τα κίνητρα και τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων. Η διαπροσωπική νοημοσύνη αξιοποιεί ένα σύνολο δεξιοτήτων λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, ενσυναίσθησης, παρατηρητικότητας και ευελιξίας. Παράλληλα, ενσωματώνει την ικανότητα χειρισμού συγκρούσεων, την ομαδική εργασία και τη θετική στάση. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι αποτέλεσμα αυτού του τύπου νοημοσύνης.

Η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι σημαντική επειδή μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους. Άτομα με υψηλή διαπροσωπική νοημοσύνη μπορούν να γίνουν εξαιρετικοί ηγέτες ομάδων και ομαδικοί παίκτες. Συχνά εργάζονται στον κλάδο της εκπαίδευσης, των δημοσίων σχέσεων και των ανθρωπιστικών επιστημών. Χαρακτηρίζονται ως άτομα που δείχνουν συμπόνια, ευγένεια και αντικειμενικότητα όταν συναλλάσσονται με τους άλλους. Φαίνεται να ξεχωρίζουν επειδή έχουν πολλούς φίλους, μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, επικοινωνούν αποτελεσματικά και τους αρέσει να συμμετέχουν σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Η διαπροσωπική ευφυΐα είναι απαραίτητο εφόδιο για τους διαπραγματευτές και άλλα επαγγέλματα όπου απαιτούν να εξετάζονται τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου.

Η διαπροσωπική νοημοσύνη επηρεάζει την πρόοδο της καριέρας με διάφορους τρόπους. Όσοι επιθυμούν να έχουν διευθυντικό ή εποπτικό ρόλο, χρειάζεται να εξασκούν αυτό το είδος νοημοσύνης. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υψηλή διαπροσωπική νοημοσύνη σχετίζονται με την καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και νέες ευκαιρίες, μεγαλύτερη εγγύτητα με συνεργάτες που μπορεί να προσφέρουν ευκαιρίες συνεργασίας, καλύτερη ανταπόκριση στην καθοδήγηση των ομάδων με αποτέλεσμα περισσότερες ανταμοιβές για όλους, και καλύτερη ευελιξία στη διαχείριση συγκρούσεων με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η αίσθηση αντιπαλότητα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της ομάδας ή του τμήματος.

Διάβασε ακόμα:

To φαινόμενο ghosting στην εργασία

Πόσο αξιόπιστα είναι τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

Τι είναι το κλιματικό άγχος και ποιους επηρεάζει;