Η Εργασιακή Ικανοποίηση

Η Εργασιακή Ικανοποίηση

 Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια στάση ως προς την εργασία και είναι μια έννοια υποκειμενική, η οποία διαφέρει από χώρα σε χώρα και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Βιβλιογραφικές έρευνες δείχνουν ότι η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης έχει μελετηθεί από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, καθώς τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι συνδέεται τόσο με την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία ενός εργαζόμενου, όσο και με την αποδοτικότητά του στην εργασία.

Ο όρος εργασιακή ικανοποίηση είναι πολυδιάστατος και περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: τη γνωστική διάσταση, δηλαδή τα «πιστεύω» και τη στάση ενός ατόμου απέναντι στην εργασία του, τη συναισθηματική διάσταση, δηλαδή τα συναισθήματα  που βιώνει αναφορικά με την εργασία του αλλά και τη συμπεριφορική διάσταση, δηλαδή τις συμπεριφορές που υιοθετεί σε σχέση με όσα πιστεύει και αισθάνεται ένα άτομο στο εργασιακό του πλαίσιο. Ένας άλλος ορισμός περιγράφει την εργασιακή ικανοποίηση ως «ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι αγαπούν ή δεν αγαπούν τη δουλειά τους», δίνοντας έμφαση στο συναισθηματικό στοιχείο. Ενώ ο Weiss με τον ορισμό του «η επαγγελματική ικανοποίηση είναι η θετική (ή αρνητική) κρίση που κάποιος διαμορφώνει για τη δουλειά του ή για τις συνθήκες εργασίας του», δίνει έμφαση στη γνωστική διάσταση αυτής της έννοιας. 

  Εύλογα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα οφέλη τόσο για το άτομο, όσο και για τη δομή που εργάζεται. Συγκεκριμένα, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με μεγαλύτερη  παραγωγικότητα, αυξημένη ικανοποίηση για τη ζωή του ίδιου του εργαζομένου, μεγαλύτερη ύπαρξη ανθρωπιστικών αξιών, μικρότερο ποσοστό απουσιών από την εργασία και μικρότερη διάθεση αναζήτησης αλλαγής εργασιακού χώρου. 

     Σε μια προσπάθεια να μελετηθούν οι αιτίες και τα χαρακτηριστικά που μπορούν να ενισχύσουν το ποσοστό εργασιακής ικανοποίησης στο άτομο παρουσιάζεται μια σειρά από χαρακτηριστικά γνωρίσματα.  Φαίνεται λοιπόν ότι η εργασιακή αναγνώριση από τους άλλους, η φύση της ίδιας της εργασίας, τα επιτεύγματα που μπορεί να πραγματωθούν, η ευθύνη και η εργασιακή πρόοδος που πιθανόν να βιώσει στην εργασία του ένα άτομο, μπορεί να συμβάλλουν ώστε να κατακτήσει το αίσθημα της αυτο-πραγμάτωσης. Η αναγνώριση που μπορεί να λάβει ένα άτομο στην εργασία του μπορεί να προέρχεται από τους συναδέλφους του, από τον προϊστάμενό του, από τους πελάτες του και παίζει ιδιαίτερο ρόλο το πόσο πολύ θα συνεχίσει να προσπαθεί και να αντλεί ικανοποίηση από το αντικείμενο της δουλειάς του. Αναφορικά με την εργασία του είναι επίσης πολύτιμο να καταπιάνεται με μία ενδιαφέρουσα και σημαντική εργασία για τον ίδιο, η οποία να εμπεριέχει  ευθύνες αλλά και δυνατότητες προόδου και εξέλιξης.

  Είναι εύκολο να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους όταν βιώνει ένας εργαζόμενος αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση θα έχει και καλύτερη απόδοση στην εργασία του, ενώ φαίνεται ότι εκτός από υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι ζουν καλύτερα και χρησιμοποιούν πιο υγιείς τρόπους συνεργασίας.

  Από την άλλη πλευρά, μελέτες που εξέτασαν τους λόγους για τους οποίους ένας εργαζόμενος μπορεί να εμφανίζει χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης αναφέρονται είτε στο περιεχόμενο της εργασίας είτε στο εργασιακό περιβάλλον που βρίσκεται και εργάζεται το άτομο. Ανάμεσα σε άλλα η μη αποτελεσματική επίβλεψη των εργαζομένων, η έλλειψη κατάλληλης γνώσης, οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον, οι αρνητικές ή μη κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ο χαμηλός μισθός, η μειωμένη αναγνώριση των εργασιακών επιτευγμάτων, οι περιορισμένες δυνατότητες προόδου και εξέλιξης, αλλά και η πολιτική που ακολουθεί μία εταιρεία, συμβάλλουν καθοριστικά στο χαμηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων. 

   Όταν η ικανοποίηση από την εργασία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, τότε ένα άτομο φαίνεται να επιδιώκει να λείπει συχνότερα από την εργασία του, προφασιζόμενος διάφορες αιτιολογίες ή έχει την τάση να ψάχνει δουλειά σε κάποια άλλη εταιρεία που να αντλεί μεγαλύτερη ικανοποίηση. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τους λόγους που παρατηρείται κάτι τέτοιο καθώς είναι επόμενο όταν κάτι δε μας ευχαριστεί, δε μας γεμίζει και δε μας προσφέρει θετικές εμπειρίες να προτιμούμε να αποχωρήσουμε ή να βρούμε κάτι αντίστοιχο που θα μας κάνει χαρούμενους και δεν θα αποτελεί μόνο μια τυπική διαδικασία.

Διάβασε ακόμα:

Οι 8 καλύτερες συμβουλές για την εργασία σας

Η επίδραση του χαμόγελου στις εργασιακές σχέσεις

H ψυχολογική ασφάλεια στον εργασιακό χώρο

Ψυχολογία και εργασία