Η κατανόηση του σύγχρονου ψηφιακού μετασχηματισμού στον επιχειρηματικό κόσμο προϋποθέτει την συνειδητοποίηση των διαφορών από τις παλαιότερες μεταβολές στον κλάδο. Διάφορες ιστορίες για το τέλος της βιομηχανίας, όπως την γνωρίζουμε, εμφανίζονται εδώ και δεκαετίες. Μερικά βασικά στοιχεία ξεχωρίζουν την σημερινή εποχή από το παρελθόν, με δεδομένο ότι οι αλλαγές έχουν επιταχυνθεί δραματικά και οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Μια μελέτη του 2014 ποσοτικοποίησε τον ταχύτατο ρυθμό μετασχηματισμού των επιχειρήσεων εστιάζοντας σε μια απλή παράμετρο: την ένταξη και την αποχώρηση αμερικανικών εταιρειών από τον δείκτη S&P500. Το 1958, οι εταιρείες παρέμεναν στον S&P500 -κατά μέσο όρο- 61 χρόνια. Το 1980, η μέση παραμονή είχε μειωθεί στα 25 χρόνια, το 2011 έπεσε στα 18 χρόνια. Τώρα εκτιμάται ότι το 75% των σημερινών εταιρειών του δείκτη θα αντικατασταθούν μέχρι το 2027.

Η ψηφιακή προσαρμογή αποτελεί ουσιαστικό καταλύτη των αλλαγών. Οι εταιρείες ακμάζουν και παρακμάζουν για πολλούς λόγους, αλλά ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι σήμερα καθοριστικός παράγοντας. Από το 2000, το 52% των εταιρειών στο Fortune 500 είτε έχουν χρεοκοπήσει, είτε απορροφήθηκαν, είτε έπαψαν να υπάρχουν ως αποτέλεσμα μη προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή (π.χ. Toys “R” Us, Tower Records, Pets.com, BlockbusterVideo, PanAm, Polaroid, Woolworth, Compaq και η Kodak). Η σύγκρουση του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου επηρεάζει κάθε πτυχή της κοινωνίας, του εμπορίου, των επιχειρήσεων και των ατόμων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπερβαίνει την τεχνολογία και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται περιορισμένα ως μία ακόμη επινόηση ή πρωτοβουλία, αλλά ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των επιχειρήσεων να προσαρμοσθούν στις νέες τεχνολογίες που επηρεάζουν καθοριστικά τις αγορές και τους πελάτες. Τα αποτελεσματικά εκτελεστικά συστήματα, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί ελέγχου θα είναι πάντα απαραίτητα, αλλά οι επιχειρήσεις θα πρέπει ολοένα και περισσότερο να αξιοποιούν τις δεξιότητες, τις δυνατότητες και τα μεγέθη του ψηφιακού κόσμου, καθώς αυτός κλονίζει τα θεμέλια της κλασσικής επιχειρηματικότητας: το λειτουργικό της μοντέλο, την υποδομή της, το προιόν που πουλά, σε ποιόν και πώς το πουλά και την ίδια την βασική καπιταλιστική έννοια της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της εκμετάλλευσης της αξίας ενός αγαθού.

Καμμία εταιρεία δεν είναι άνοση. Οι βιομηχανίες που κυριαρχούνται από πλούσια σε πληροφορίες εμπορικά στοιχεία, όπως οι εκδόσεις και η μουσική, σαρώθηκαν τις πρώτες μέρες του διαδικτύου. Η “mobile” επανάσταση που επακολούθησε ώθησε τις εταιρίες αυτές να αναζητούν πλέον τους πελάτες τους στο διαδίκτυο. Σήμερα, καινοτομίες όπως το “cloud”, τα “big data” και το “Internet of Things” μετασχηματίζουν εκ νέου αυτές τις βιομηχανίες. Εταιρείες με ρυθμιστικά εμπόδια ή μεγάλο κόστος υποδομής θα έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις κατακλυσμιαίες ψηφιακές καινοτομίες.

Όσο τεράστιος είναι ο μετασχηματισμός, άλλο τόσο τεράστιες είναι και οι ευκαιρίες που προκύπτουν. Η συνολική αξία της νέας ψηφιακής οικονομίας συνεχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος και σε σημασία για κάθε εταιρεία σε κάθε κλάδο. Σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές, επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδρύματα κάθε φύσης αλληλεπιδρούν καθημερινά με υπολογιστές, laptops, tablets, smartphones και με μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη γκάμα κινητών συσκευών. Η μεγάλη ταχύτητα αλλαγής πελατών, αγορών και τεχνολογίας δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες.

Η ψηφιακή οικονομία συμβάλλει σημαντικά στο παγκόσμιο ΑΕΠ, ξεπερνώντας την μέση παγκόσμια ανάπτυξη κατά 400%. Η ψηφιακή οικονομία προσέθεσε 4 τρισεκατομμύρια δολλάρια στο ΑΕΠ των χωρών της G-20 το 2016, αυξανόμενη κατά 10% ετησίως. Η ανάπτυξη εκτός των G-20 χωρών είναι ακόμη υψηλότερη, φτάνοντας το 25%. Αυτά τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά συγκρινόμενα με τον ρυθμό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης στο 2,5%. Η ψηφιακή οικονομία πιστώνεται επίσης με τη δημιουργία πολλών νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Οι επιτυχημένες εταιρείες έχουν εμπεδώσει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι παραπάνω από ένας καταλύτης ακατάπαυστης αλλαγής. Είναι επίσης το θεμέλιο νέων επιχειρηματικών στρατηγικών που διαμορφώνονται με το ρυθμό των καταναλωτών και των αγορών. Αυτές οι εταιρείες είναι επιτυχημένες γιατί έχουν αγκαλιάσει το μετασχηματισμό και εφαρμόζουν ψηφιακές τεχνολογίες για να επιταχύνουν σταθερά την ανάπτυξή τους.