Οι άνθρωποι καθημερινά παίρνουν αποφάσεις που περιλαμβάνουν τόσο ατομικές όσο και συλλογικές επιλογές

Η λήψη αποφάσεων και πώς δρουν τα άτομα

Οι άνθρωποι καθημερινά παίρνουν αποφάσεις που περιλαμβάνουν τόσο ατομικές όσο και συλλογικές επιλογές. Τι είναι όμως αυτό που παρακινεί τελικά τα άτομα να αποφασίσουν κάτι έναντι κάτι άλλου; Επηρεάζει ο τρόπος που δρα ο κάθε άνθρωπος τη διαδικασία της λήψης μίας απόφασης; Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την επιλογή που θα κάνει τελικά κάποιος διαδραματίζει ο τρόπος που σκέφτεται και συμπεριφέρεται. 

● Διαισθητικός: Το άτομο βασίζεται στη διαίσθησή του για τη λήψη μίας απόφασης. Αναλυτικότερα, προτιμάει να πειραματίζεται, δοκιμάζοντας με αυθόρμητο τρόπο τις εναλλακτικές από τις οποίες θα προκύψει η τελική απόφαση. 

● Παραπλανητικός: Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία είναι αρκετά ενθουσιώδη για μία απόφαση αλλά στη συνέχεια αλλάζει γνώμη. Για την τελική λήψη μίας απόφασης προτιμάει να στηριχθεί σε λίγα δεδομένα με αποτέλεσμα πολλές φορές να οδηγείται σε λάθος αποφάσεις. 

● Αλλαζονικός: Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από ατομικότητα. Συνήθως είναι αποτελεσματικά σε γρήγορες αποφάσεις που δεν θα ενέχουν μεγάλο κίνδυνο. 

● Αυθόρμητος: το αυθόρμητο άτομο χαρακτηρίζεται από ανυπομονησία και επιλέγει να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που δέχεται και τελικά λαμβάνει την απόφαση στηριζόμενο σε περιορισμένες εναλλακτικές. 

● Άτομο που θέλει τα μέγιστα: Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αναφορά σε άτομα τα οποία έχουν έντονο άγχος για την τελική λήψη της απόφασης. Τα άτομα αυτά εξετάζουν αναλυτικά όλες τις παραμέτρους και τις πληροφορίες για να καταλήξουν στην καλύτερη δυνατή λύση. Παρόλα αυτά ακόμα και όταν παρθεί η απόφαση, συνεχίζουν να ανησυχούν για το αν έχουν πάρει τη σωστή απόφαση. 

● Ευέλικτος: Σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε σε άτομα που γενικά είναι ευέλικτα και ανοιχτά σε καινούρια πράγματα. Εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και προσπαθούν να εξοικονομούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο ακολουθώντας μία σειρά από κανόνες που είναι δοκιμασμένοι. 

● Παρακινητής: Τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα χαρισματικά και καινοτόμα. Είναι ιδανικοί για αποφάσεις οι οποίες απαιτούν αλλαγές και βασίζονται σε περιορισμένες εναλλακτικές. 

● Οραματιστής: Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται από καινοτομία και φαντασία καθώς υποστηρίζει τις αλλαγές και αποφεύγει τις τετρημένες λύσεις. Υποστηρίζει τις μεγάλες αλλαγές και δεν ασχολείται εύκολα με τις λεπτομέρειες. Γι᾽αυτό το λόγο οι αποφάσεις του ενέχουν μεγάλο κίνδυνο και ρίσκο.

Κοινωνικά