Στο σκηνικό που διαμορφώνεται κατά τη μεταβατική περίοδο μετά την πανδημία, κύρια χαρακτηριστικά είναι η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας, οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις και η προοπτική σταδιακής απόσυρσης των μέτρων στήριξης από τις Κεντρικές Τράπεζες. Η ανάκαμψη των παγκόσμιων οικονομικών μεγεθών φαίνεται ταχύτερη και ισχυρότερη της αρχικά εκτιμώμενης, ωστόσο είναι άνιση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών. Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο υψηλό 5,9% από καταγραφής των στοιχείων. Ωστόσο πρόδρομοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας καταδεικνύουν επιβράδυνση της αρχικής δυναμικής της ανάκαμψης στις πρωτεύουσες οικονομίες και βαθμιαία κορύφωση της αναπτυξιακής δυναμικής της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.


Η μετάβαση από μια περίοδο χαμηλής συνολικής ζήτησης μέχρι την ισχυρή ανάκαμψη του εμπορίου συνδυαστικά με τις διαταραχές στην προσφορά αγαθών και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες συνέβαλαν στη σημαντική ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, μετά από αρκετά έτη ιδιαίτερα χαμηλού πληθωρισμού. Παρότι ο πληθωρισμός αποδίδεται εν μέρει στην επίπτωση βάσης και σε προσωρινούς παράγοντες που εκτιμάται ότι θα εξασθενήσουν με την πάροδο του χρόνου, έχει αυξηθεί η πιθανότητα να αποδειχθεί υψηλότερος και πιο επίμονος, στην περίπτωση που επιμείνουν οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών καταλήξουν σε αύξηση του μισθολογικού κόστους. Πιθανή διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα, ενδέχεται να επισπεύσει την απόσυρση μέτρων στήριξης από τις Κεντρικές Τράπεζες και να επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύοντας τον προβληματισμό για πιθανές συνθήκες στασιμοπληθωρισμού μεσοπρόθεσμα. Η ιδιαίτερα υποστηρικτική νομισματική πολιτική σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης αναμένεται να συνεχίσουν να ευνοούν το επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, η προοπτική απόσυρσης έκτακτων μέτρων στήριξης από κύριες Κεντρικές Τράπεζες παρότι διαφαίνεται ότι θα γίνει βαθμιαία, μπορεί να αποτελέσει πηγή τροφοδότησης υψηλότερης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές και βραχυπρόθεσμων ρευστοποιήσεων από επενδυτικές τοποθετήσεις. 


Αιτίες για πιθανές διορθωτικές κινήσεις στη μετοχική κατηγορία μπορεί να αποτελέσουν η μεγαλύτερη της αναμενόμενης επιβράδυνση της δυναμικής της οικονομικής ανάπτυξης, οι ανησυχίες που σχετίζονται με την οικονομία και το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο της Κίνας και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι (εντάσεις στις σχέσεις της Κίνας με χώρες της Δύσης, μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων για σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία, διαπραγματεύσεις για αύξηση ορίου δημοσίου χρέους στις ΗΠΑ κ.λ.π). Η εξέλιξη της πανδημίας και η πορεία των εμβολιασμών συνεχίζουν να αποτελούν πηγή αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπρόσθετες προκλήσεις προκύπτουν από ζητήματα που συνδέονται με το κλίμα και -μεσοπρόθεσμα- με τα υψηλά επίπεδα χρέους.


Η ορθή τρέχουσα επενδυτική προσέγγιση θα έπρεπε να εμφανίζει ισορροπία και μεσοπρόθεσμα να προκρίνει την μετοχική κατηγορία έναντι της ομολογιακής, καθώς η πρώτη ευνοείται από τα χαμηλά επιτόκια και την ισχυρή εταιρική κερδοφορία. Η επενδυτική στόχευση είναι να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες που προκύπτουν από διορθωτικές κινήσεις μετά από πολύμηνη άνοδο. Σε περιβάλλον ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και αυξημένου πληθωρισμού ευνοούνται επενδυτικές τοποθετήσεις «κυκλικού χαρακτήρα», όπως στον χρηματοοικονομικό κλάδο, εναλλακτικές επενδύσεις όπως τα εμπορεύματα, κυρίως τα βασικά μέταλλα, καθώς και τα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό ομόλογα. Σε στάδιο κορύφωσης του οικονομικού κύκλου ευνοούνται οι κλάδοι υγείας και κοινής ωφέλειας. Ελκυστικές παραμένουν οι μεσοπρόθεσμες τοποθετήσεις σε τάσεις που επιταχύνθηκαν κατά την πανδημία, καθώς και εκείνες που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις δημογραφικές εξελίξεις.

Διάβασε ακόμα:

Οικονομική κατάσταση και COVID-19

Επενδυτικό περιβάλλον στη μετά COVID-19 εποχή