Κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πολύπλοκες προκλήσεις και ενδέχεται να περιηγηθούν σε τρικυμιώδη ύδατα τους επόμενους μήνες. Οι συμμετέχοντες στις αγορές καλούνται να διαβούν ένα πρωτόγνωρο μονοπάτι, χαράζοντας την επενδυτική τους στρατηγική εν μέσω απότομης μεταστροφής της νομισματικής πολιτικής, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας και απειλής στασιμοπληθωρισμού. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν τροφοδότησαν τις πληθωριστικές πιέσεις και συνέβαλλαν στην ανακοπή της μεταπανδημικής ορμής της οικονομίας, ανοίγοντας έναν κύκλο οικονομικής αστάθειας.

Είναι σημαντική η επιβράδυνση των οικονομιών οδεύοντας προς το 2023, σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού. Η οικονομική ανάπτυξη και ο πληθωρισμός βρίσκονται σε αντίθετες πορείες, καθώς οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις πλήττουν την αγοραστική δύναμη, περιορίζοντας την οικονομική δραστηριότητα. Ο κίνδυνος για μακρά περίοδο πληθωρισμού πάνω από τον μέσο όρο και ανάπτυξης κάτω του μέσου όρου, είναι αυξημένος. Οι κίνδυνοι για την οικονομία έχουν αυξηθεί και η πιθανότητα ύφεσης, παρότι για το 2022 παραμένει χαμηλή, έχει αυξηθεί σημαντικά για το 2023. Ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε εκ νέου χαμηλότερα την εκτίμησή του για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στο 3% από 4,5% για το 2022 και στο 2,8% από 3,2% για το 2023. Επίσης, αναθεώρησε τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στις χώρες του ΟΟΣΑ σημαντικά υψηλότερα, το 2022 στο 8,8% και το 2023 στο 6,1%. Η ενεργειακή κρίση συνδυαστικά με την άνοδο των τιμών τροφίμων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έχουν αυξήσει το ενδεχόμενο παρατεταμένου στασιμοπληθωρισμού ο οποίος θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε χώρες με μεσαίο και χαμηλό εισόδημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης.

Οι κεντρικές τράπεζες αντιμέτωπες με κρίσιμα διλήμματα πολιτικής, προτάσσουν την αναγκαιότητα καταπολέμησης του πληθωρισμού και προβαίνουν στην ταχύτερη ιστορικά απόσυρση μέτρων στήριξης.

Παρότι τα προβλήματα στην προσφορά λόγω της διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της νομισματικής πολιτικής, η συγκυρία επέβαλε την αλλαγή πλεύσης των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Η Fed και η ΕΚΤ, οι οποίες έχουν δεχτεί κριτική ότι λανθασμένα εκτίμησαν πως ο πληθωρισμός ήταν μεταβατικός και ολιγώρησαν, υπαναχώρησαν ως προς την διευκολυντική πολιτική, πλήττοντας την αξιοπιστία τους. Σταδιακά αποσύρουν μέτρα αντισυμβατικής πολιτικής που υιοθέτησαν αρχικά προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και ενίσχυσαν λόγω της πανδημίας, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ιστορικά μείωση του ισολογισμού τους και την επιθετικότερη αύξηση επιτοκίων.  Η τιθάσευση του πληθωρισμού χωρίς να οδηγηθεί η οικονομία σε στασιμότητα ή και ύφεση, αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Η αποστολή των κεντρικών τραπεζών είναι πιο δύσκολη, καθώς τα αίτια του επίμονα υψηλού πληθωρισμού είναι πολυπαραγοντικά, γεγονός που καθιστά πιθανή τη διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα παρά την οικονομική επιβράδυνση. Παράλληλα οι κυβερνήσεις ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους περιθώρια, υιοθετούν επιδοματικά μέτρα προκειμένου να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους δανεισμού.

Το επενδυτικό κλίμα παραμένει ευμετάβλητο μέχρι να γίνουν πιο σαφείς η δυναμική του πληθωρισμού, η προοπτική της νομισματικής πολιτικής, της οικονομίας και των εταιρικών αποτελεσμάτων και να διαφανεί το τέλος του φαύλου κύκλου.

Η συνειδητοποίηση ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού είναι δύσκολη, είχε ως αποτέλεσμα κύριοι μετοχικοί δείκτες να εισέλθουν σε πτωτική πορεία, ενώ παράλληλα τιμές ομολόγων δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις. Αναγνωρίζοντας ότι πολλοί αρνητικοί παράγοντες έχουν ήδη αποτυπωθεί, παραμένουμε επενδεδυμένοι, αποφεύγοντας βεβιασμένες κινήσεις, διατηρώντας αμυντική προσέγγιση, επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια με ποιοτικές τοποθετήσεις και με θέσεις αντιστάθμισης έναντι της αυξημένης μεταβλητότητας.

Παρότι οι αποτιμήσεις στη μετοχική κατηγορία διαμορφώνονται σε λογικά επίπεδα συγκριτικά με το παρελθόν, η εταιρική κερδοφορία ενδέχεται να αναθεωρηθεί χαμηλότερα και έχει περιοριστεί η ελκυστικότητα των μετοχών έναντι των ομολόγων. Σε περιβάλλον μεταβλητότητας, υψηλού πληθωρισμού και οικονομικής επιβράδυνσης, καταλληλότερες κρίνονται οι τοποθετήσεις σε μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας και ικανοποιητικής μερισματικής απόδοσης, σε αμυντικούς κλάδους που επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, όπως της υγείας, της κοινής ωφέλειας και των βασικών καταναλωτικών αγαθών, στον τομέα των υποδομών και σε πολύτιμα μέταλλα. Δεδομένου ότι ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων έχει σε σημαντικό βαθμό αποτυπωθεί στις τιμές, καθίσταται ελκυστική η σταδιακή αύξηση θέσεων σε ομόλογα υψηλής φερεγγυότητας τα οποία προσφέρουν ανθεκτικότητα στα χαρτοφυλάκια κυρίως σε περίπτωση ύφεσης της οικονομίας.

Διάβασε ακόμα:

Πώς να διατηρήσετε τον αυτοέλεγχό σας σε μία σύγκρουση στον εργασιακό χώρο

Τα τέσσερα “Ι” της μετασχηματιστικής ηγεσίας

Διαφορές των φύλων ως προς τον τρόπο που εκφράζουν το συναίσθημά τους