Μετά τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος από τον Ιανουάριο του 2023, επανήλθε η αβεβαιότητα στις αγορές. Σημαντικά γεγονότα όπως η ενεργειακή κρίση έχουν επιδράσει στην παγκόσμια οικονομία η οποία κλωνίζεται από την ευμεταβλητότητα του παγκόσμιου γεωπολιτικού κλίματος και δημιουργεί μία περίοδο αναμονής της αύξησης των επιτοκίων. 

Η άνοδος των επιτοκίων αναφέρεται στην αύξηση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από τις τράπεζες ή άλλους δανειστές. Η αύξηση αυτή συνήθως συμβαίνει όταν η οικονομία αναπτύσσεται και η ζήτηση για χρήματα αυξάνεται, ή όταν οι κεντρικές τράπεζες που ελέγχουν τα επιτόκια αποφασίζουν να αυξήσουν τα επιτόκια προκειμένου να ελέγξουν την πληθωριστική πίεση.

Η άνοδος των επιτοκίων μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία, καθώς μειώνει την προσιτότητα των δανείων και μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν προβλήματα πληθωρισμού ή για να διατηρηθεί η σταθερότητα της οικονομίας.

Η περίοδος αναμονής της κορύφωσης των επιτοκίων είναι μια περίοδος κατά την οποία οι παράγοντες της αγοράς αναμένουν ότι η πορεία της οικονομίας θα οδηγήσει σε μια κορύφωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες αναμένουν ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί και ότι θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για δάνεια και κεφάλαιο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι παράγοντες της αγοράς είναι επιφυλακτικοί και προσαρμόζουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές στον αναμενόμενο αυξητικό κύκλο των επιτοκίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις στις τιμές των ακινήτων και στη μείωση των επενδύσεων σε στεγαστικά και κτηματομεσιτικά αγαθά.

Η αναμονή για την αύξηση των επιτοκίων μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις στρατηγικές και τις ανάγκες του κάθε ατόμου ή επιχείρησης. Ορισμένοι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της αναμονής αυτής είναι οι εξής:

Σχεδιασμός των επενδυτικών στρατηγικών: Οι επενδυτές μπορούν να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων. Μπορούν να εξετάσουν την ποικιλία των επενδυτικών τους επιλογών και να επιλέξουν εκείνες που είναι λιγότερο επηρεασμένες από την αύξηση των επιτοκίων.

Μείωση του χρέους: Εάν κάποιος έχει υψηλό επίπεδο χρέους, μπορεί να συμφέρει να μειώσει το χρέος του πριν αυξηθούν τα επιτόκια, καθώς αυτό θα μειώσει το κόστος του χρέους του στο μέλλον.

Εξερεύνηση επιλογών χαμηλού κινδύνου: Οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν επενδυτικές επιλογές χαμηλού κινδύνου, επενδύσεις δηλαδή που έχουν χαμηλή πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου και συνήθως αποδίδουν μικρότερα κέρδη.


Η απόφαση για τη μείωση των επιτοκίων λαμβάνεται από την κεντρική τράπεζα, η οποία παρακολουθεί στενά την κατάσταση της οικονομίας και την εξέλιξη διαφόρων οικονομικών δεικτών (π.χ. ανεργία, ανάπτυξη του ΑΕΠ, εμπορικό ισοζύγιο) οι οποίοι θεμελιώνουν ένα ασφαλές οικονομικό κλίμα, προκειμένου να αποφασίσει αν είναι κατάλληλος ο χρόνος για μείωση των επιτοκίων.

Διάβασε ακόμα:

Τα κρυπτονομίσματα ως διέξοδος στις τραπεζικές αποτυχίες

Συμπεριφορική οικονομολογία

Διατηρώντας ασφαλή τα κρυπτονομίσματα