Η προσωπικότητα στην εργασία

Η προσωπικότητα στην εργασία

Η εργασία είναι μία πτυχή που επηρεάζει την ψυχολογία κάθε ενήλικα και τον τρόπο ζωής του, ενώ καθορίζει την συμπεριφορά του και τους προσωπικούς του στόχους. 

  Το επάγγελμα που θα επιλέξει κάποιος επηρεάζεται από τη νοημοσύνη και την έννοια του εαυτού του αλλά και τις πεποιθήσεις που έχει. Κάποιες φορές φαίνεται ότι μέσα από την επιλογή επαγγέλματος κάποιος προσπαθεί να καλύψει τις προσωπικές αδυναμίες του, τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει στην προσωπική του ζωή. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι κάποιοι αλλιώς μοιάζουν στον εργασιακό τους χώρο και αλλιώς στην καθημερινότητα τους. 

 Ο Adler ανέφερε ότι  «ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και ένας από τους στόχους της ζωή του είναι η εργασία», ενισχύοντας την άποψη ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου μέσα σε έναν εργασιακό χώρο επηρεάζεται πολύ από την προσωπικότητα του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία μελέτη που έχει γίνει και χωρίζει τους ανθρώπους σε σχέση με την επαγγελματική σταδιοδρομία που πρέπει να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους στους έξι παρακάτω τύπους: 

1. Επιχειρηματικός Τύπος, ο οποίος είναι φιλόδοξος, τολμηρός, ανταγωνιστικός, αξιόπιστος και έμπιστος, αισιόδοξος, υπεύθυνος, εξωστρεφής, δυναμικός και με αυτοπεποίθηση. Τα ενδεικτικά επαγγέλματα που ακολουθεί είναι επιχειρηματίας, πολιτικός, τραπεζικός υπάλληλος, δικηγόρος, ξενοδόχος, έμπορος ή επενδυτής. 

2. Κοινωνικός Τύπος, ο οποίος είναι εξυπηρετικός, φιλικός, υποστηρικτικός, με κατανόηση, αφοσίωση, ικανότητα στην επικοινωνία, αποδέχεται τον άλλο, εμπνέει εμπιστοσύνη. Κάποια ενδεικτικά επαγγέλματα αυτού του τύπου είναι γιατρός, ψυχολόγος, νοσηλευτής, λογοθεραπευτής, διαιτολόγος, κοινωνικός λειτουργός ή υπεύθυνος προσωπικού.  

3. Πρακτικός Τύπος,  ο οποίος είναι προσγειωμένος, λογικός, αξιόπιστος, ρεαλιστής, απλός, ευθύς, ενώ τα επαγγέλματα που ακολουθεί είναι  πιλότος, μηχανικός, ηλεκτρολόγος και γεωπόνος. 

4. Συμβατικός Τύπος, ο οποίος είναι υπεύθυνος, αξιόπιστος, προσεκτικός, δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, προσαρμόζεται στις υπάρχουσες δομές, έχει ανάγκη από σαφείς οδηγίες. Κάποια ενδεικτικά επαγγέλματα που ακολουθεί είναι γραμματέας, διοικητικός υπάλληλος και λογιστής.

5. Ερευνητικός Τύπος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ερευνητικό πνεύμα,  περιέργεια, αντικειμενικότητα, ικανότητα αφαιρετικής, ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης, ανάλυσης, σύνθεσης και εξαγωγής συμπερασμάτων. Τα πιθανά επιλεγόμενα επαγγέλματα είναι χημικός, ψυχολόγος, βιολόγος, μαθηματικός, ανθρωπολόγος , γιατρός, φυσικός και βιολόγος.

6. Καλλιτεχνικός Τύπος, ο οποίος είναι εκφραστικός, πρωτότυπος, ανεξάρτητος, αυθόρμητος, δημιουργικός, με ελεύθερη σκέψη. Ενδεικτικά επαγγέλματα αποτελούν ζωγράφος, μουσικός, χορευτής, ηθοποιός, σχεδιαστής μόδας, συγγραφέας και ποιητής. 

  Σύμφωνα με τη θεωρία ανάλυσης της προσωπικότητας που ανέπτυξε ο Adler, ο άνθρωπος είναι ένα αυτούσιο πλάσμα, ικανό να αυτο-καθορίζεται και να δημιουργεί. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας, δημιουργούνται στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας του ανθρώπου, τότε που η οικογένεια συμβάλλει καθοριστικά. Σύμφωνα με τη  θεωρία του Άντλερ, όταν ένα άτομο λαμβάνει από το περιβάλλον του υπερβολικά αρνητικά ή θετικά μηνύματα κατά την διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, δημιουργεί αμυντικούς μηχανισμούς αντιστάθμισης. Αυτή η αντιστάθμιση κάνει το άτομο δυνατό και ικανό να ανταπεξέλθει, αλλα όταν δεν συμβαίνει σε λογικά πλαίσια τότε το άτομο κλείνεται στον εαυτό του και απομονώνεται. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει κάθε άτομο αυτά τα μηνύματα εντάσσεται σε έναν από τους εξής τύπους προσωπικότητας: 

Τον δεκτικό τύπο, ο οποίος παρουσιάζει έλλειψη της δραστηριότητας και του αισθήματος κοινωνικότητας.

Τον κυριαρχικό τύπο, ο οποίος από τη μία εμφανίζει μεγάλο βαθμό δραστηριότητας για την επίτευξη του στόχου του, από την άλλη παρουσιάζει έλλειψη του αισθήματος κοινωνικότητας.

Τον αποφευκτικό τύπο, ο οποίος ενώ αγωνίζεται για την επιτυχία χαρακτηρίζεται από μια συμπεριφορά αναποφασιστικότητας. Η δραστηριότητα, η ενεργητικότητά του και το αίσθημα κοινωνικότητας είναι σε χαμηλό βαθμό.

Τέλος, τον κοινωνικά χρήσιμο τύπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από δραστηριότητα και ενεργητικότητα, στοιχεία που βρίσκονται σε ισορροπία με τις ανάγκες των άλλων και είναι ευεργετικά γι’ αυτούς.

Διάβασε ακόμα:

Παραπληροφόρηση και ΜΜΕ

Τα θετικά της συνεργασίας ατόμων διαφορετικής ηλικίας

Τι αλλαγές επιφέρει η προαγωγή στους υπαλλήλους;

Ψυχολογία και εργασία