Όταν οι μαθητές ερωτώνται εάν οι βαθμοί είναι πιο σημαντικοί από τη γνώση, ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει τους βαθμούς. Αυτό δεν μας εκπλήσσει πλέον, καθώς ο κόπος που απαιτείται για τη γνώση στη σημερινή εποχή της ταχύτητας και της αμεσότητας φαντάζει ανούσιος, μπροστά στην αμεσότητα της πληροφορίας μέσω των υπολογιστών και των έξυπνων τηλεφώνων. Γίνεται έτσι επίκαιρη η ιστορική πρόβλεψη του Einstein ότι «η τεχνολογία θα εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο που δεν θα υπάρχει ανθρώπινη αλληλεπίδραση, και την ημέρα εκείνη μια γενιά ηλιθίων θα γεννηθεί». Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται στις αίθουσες διδασκαλίας σε όλο τον κόσμο.

Χωρίς ενδιαφέρον για κατάκτηση της πραγματικής γνώσης της βασικής επιστήμης, πολλά πανεπιστήμια βρίσκονται στα πρόθυρα κατάργησης της διδασκαλίας στην τάξη, εισάγοντας διαδικτυακά μαθήματα χωρίς φυσική παρουσία των μαθητών. Αυτή η νέα διδακτική/μαθησιακή επιλογή συμβάλλει στη μειούμενη εξοικείωση της νεώτερης γενιάς με τη βασική επιστήμη και στην αυξανόμενη επικέντρωση στις ψηφιακές εφαρμογές δημιουργίας κέρδους.

διαδικτυακά μαθήματα χωρίς φυσική παρουσία των μαθητών

Αυτή η καινούργια πραγματικότητα ίσως ελλοχεύει κινδύνους. Οι μαθητές στερούνται της θεμελιώδους γνώσης της επιστήμης που πρέπει να αποκτήσουν στην πορεία της μαθησιακής διαδικασίας. Οι βασικές επιστήμες είναι τα απόλυτα θεμέλια της γνώσης, που τελικά οδηγούν σε επαναστατικές εφαρμογές, όπως η επινόηση του σωλήνα καθοδικής ακτινοβολίας της τηλεόρασης, η ανακάλυψη των νετρονίων που οδήγησε σε αντικαρκινικές θεραπείες, η ανακάλυψη από τον Einstein των φωτονίων, η ανακάλυψη του πυρήνα του ατόμου από τον Rutherford, η κβαντική θεωρία και η φυσική των σωματιδίων του Enrico Fermi και η ανακάλυψη της ραδιενέργειας από την Marie Curie. Όλες αυτές οι επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν επιτρέψει άνετες ζωές για τις νεώτερες γενιές, με smartphones, οθόνες LCD, δορυφορικές εκπομπές, υπολογιστές, αυτοκίνητα, τηλεχειριστήρια, φάρμακα, κλπ. Χωρίς τη θεμελιώδη επιστήμη, αυτές οι ανακαλύψεις δεν θα ήταν ποτέ δυνατές.

Η έρευνα στη βασική επιστήμη παρέχει μια εξαιρετική εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων για όσους συνεχίζουν να εργάζονται στην εφαρμοσμένη έρευνα και στη βιομηχανία. Επιπλέον, δημιουργούνται πολύτιμα δίκτυα μεταξύ βιομηχανικών ερευνητών και ακαδημαϊκών, τα οποία δεν θα υπήρχαν εάν η εκπαίδευση πραγματοποιούνταν μόνο στη βιομηχανία. Η μεγάλη αξία τέτοιων δικτύων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τους οικονομολόγους και αποδίδεται ουσιαστικά στη βασική επιστήμη. Η βασική επιστήμη μπορεί να απαντήσει σε θεμελιώδεις ερωτήσεις για τον κόσμο και να οδηγήσει σε ευρείες εφαρμογές με τεράστια οφέλη και αξία. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, κάθε δολλάριο που δαπανάται για βασική έρευνα αποφέρει αποδόσεις που κυμαίνονται από 10$ έως 80$.

Οι άνθρωποι διαθέτουν εγκέφαλο τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν για να μαθαίνουν σωστά, με έμπνευση από τους δασκάλους, με ενδιαφέρον και περιέργεια. Η εκμάθηση της βασικής επιστήμης και η κατανόησή της προσφέρει την απόλαυση της θεμελιακής συσχέτισης ζωής και φύσης. Χωρίς γερά θεμέλια δεν χτίζουμε σταθερό σπίτι. Γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό της νεώτερης γενιάς στοχεύει στην απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για ιδέες που δεν έχουν καμμία σχέση με τη φύση και τους κανόνες που την διέπουν.

Οι απαιτήσεις από τους σύγχρονους σπουδαστές πρέπει να είναι αυξημένες, και όχι απλώς μία επιφανειακή γνώσηένα γρήγορο snapchatένα επίπεδο wikiγνώσης των θεμελιωδών επιστημονικών διαδικασιών. Οι βασικές πανεπιστημιακές σχολές έχουν την υποχρέωση να εμπεδώσουν στους εκπαιδευόμενους όλων των επιπέδων τη σημασία της βασικής επιστημονικής μεθοδολογίας και γνώσης, με απώτερο στόχο την γόνιμη πλοήγηση στον περίπλοκο κόσμο της εφαρμοσμένης επιστήμης.