Μια επένδυση είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που εμπεριέχει την προσδοκία δημιουργίας εισοδήματος ή κέρδους. Κάθε όφελος που προκύπτει από μια επένδυση ονομάζεται απόδοση. Η επένδυση λειτουργεί κερδοφόρα όταν αγοράζεται ένα περιουσιακό στοιχείο σε χαμηλή τιμή και πωλείται σε υψηλότερη. Αυτό το είδος απόδοσης ονομάζεται κέρδος κεφαλαίου (capital gain). Η επένδυση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βάλετε τα χρήματά σας να δουλέψουν και να δημιουργήσετε πλούτο.

Η μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων όπως ομόλογα, μετοχές, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) κλπ., για περισσότερο από 12 μήνες. Οτιδήποτε κάτω από αυτό το χρονικό διάστημα θεωρείται βραχυπρόθεσμη επένδυση. 

Η μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική βοηθά στην αποφυγή κακών επενδυτικών αποφάσεων. Οι «μακροπρόθεσμοι» επενδυτές πρέπει να έχουν πειθαρχία και υπομονή, αφού η ανάληψη κινδύνου είναι συμφυής με υψηλότερες μελλοντικές ανταμοιβές. Έχοντας μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, έχετε πλεονεκτήματα και καλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, που συχνά πραγματοποιούνται με φόβο η απληστία, σε συνδυασμό με την άμεση αντίδραση σε ειδήσεις και φήμες.

Η επένδυση σε μετοχές και η μακροπρόθεσμη διατήρησή τους είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πώς μπορείτε να αυξήσετε τον πλούτο σας. Ένα παράδειγμα είναι η απόδοση των χρηματιστηριακών αγορών και συγκεκριμένα του Standard and Poor’s 500, ο οποίος είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης που παρακολουθεί 500 εισηγμένες εταιρείες. Θεωρείται η καλύτερη μέτρηση της απόδοσης του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ιστορικά ο S&P 500 παρουσίασε απώλειες μόνο σε 11 από τα 47 χρόνια μεταξύ 1975 και 2022. Από το 1975 είχαμε πολλαπλά χρηματιστηριακά κραχ, bear markets και υφέσεις και όμως η αγορά από το 1990 έχει σημειώσει άνοδο ~900%, γεγονός που καταδεικνύει τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές του χρηματιστηρίου. 

Η κατοχή περιουσιακών στοιχείων «υψηλού κινδύνου», όπως τα ETFs μετοχών, για περίοδο μεγαλύτερη των 15 ετών, εξαλείφει κάθε πιθανότητα ζημίας με βάση τα ιστορικά αρχεία απόδοσης σε δείκτες. Ουσιαστικά, ο μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας μετατρέπει τον επενδυτή υψηλού κινδύνου σε συντηρητικό επενδυτή. Η μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική είναι λιγότερο χρονοβόρα καθώς οι επενδυτές δεν χρειάζεται να «προβλέπουν» και να ενεργούν σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη επένδυση εξοικονομεί χρήματα, καθώς αποφεύγετε το κόστος των συχνών και συναισθηματικά φορτισμένων επενδυτικών αλλαγών.

Η μακροπρόθεσμη επένδυση επιτρέπει στα χρήματά σας να ξεπεράσουν τον πληθωρισμό και να αυξήσουν την αξία τους. Ο παγκόσμιος πληθωρισμός ήταν >9% το 2022, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία των επενδύσεων. Η αποταμίευση στην τράπεζα με τα χαμηλά επιτόκια δεν συμβάλλει στην επίτευξη κερδοφορίας.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να κερδίσετε χρήματα, είτε δουλεύετε για τα χρήματά σας είτε τα χρήματά σας δουλεύουν για εσάς. Η ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων επενδύσεων οφείλεται μεταξύ άλλων και στη δύναμη της σύνθετης κεφαλαιοποίησης ή ανατοκισμού (compounding). Δηλαδή, τη διαδικασία κατά την οποία τα κέρδη κεφαλαίου από τόκους, κουπόνια ομολόγων και μερίσματα επανεπενδύονται δημιουργώντας πρόσθετα κέρδη με την πάροδο του χρόνου. Η δύναμη του ανατοκισμού είναι σημαντική καθώς οι επενδυτές δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν  πρόσθετα κεφάλαια.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική διασφαλίζει επίσης ότι οι επενδυτές δεν θα γίνουν αναγκαστικά πωλητές. Η μεταβλητότητα των τιμών έχει σημασία μόνο εάν αναγκάζεστε να πουλήσετε σε χαμηλές τιμές. Η μεταβλητότητα περιγράφει περιόδους απρόβλεπτων και απότομων αυξομειώσεων των τιμών των μετοχών ή των αγορών. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο, η αστάθεια της αγοράς δεν μπορεί να λειτουργήσει βλαπτικά. 

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και οι αποδόσεις είναι συνήθως ευθέως ανάλογες, καθώς όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο υψηλότερες οι αποδόσεις. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε την ανοχή κινδύνου σας, αξιολογώντας πόσο άνετα αισθάνεστε με τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Είναι σημαντικό να ταιριάξετε τις επενδύσεις σας με το χρονικό ορίζοντά σας για να επιτύχετε τους επενδυτικούς στόχους.

Είναι επίσης σημαντικό να έχετε την κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη, ώστε να προκαθορίσετε τον ελάχιστο χρόνο που μπορείτε να κρατήσετε μια συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Οι μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία μακράς διάρκειας δεν είναι κατάλληλα για εκείνους που θα χρειαστούν ένα μέρος της επένδυσής τους μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Ωστόσο, οι μετοχές είναι εξαιρετικά επενδυτικά εργαλεία για μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες. Έτσι, εάν αναμένετε ότι θα χρειαστείτε ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου σας τα επόμενα 1-2 χρόνια, μπορεί να επενδύσετε το ποσό που θα χρειαστείτε σύντομα, σε περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερης απόδοσης και χαμηλότερης μεταβλητότητας, όπως συντηρητικά επενδυτικά πλάνα που μπορεί να αποτελούνται κυρίως από ETFs ομολόγων. Αυτό μπορεί να σας δώσει την επιλογή να επενδύσετε το υπόλοιπο ενεργητικό σας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η επένδυση είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ. Ένας στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλώς μια επιθυμία, και επομένως για να πετύχετε τους επενδυτικούς σας στόχους, πρέπει να λάβετε τις κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές.

Διάβασε ακόμα:

Αναλυτική έναντι κριτικής σκέψης και η επιλογή επαγγέλματος

Κριτικά σκεπτόμενοι εργαζόμενοι: οι περιζήτητοι

Ψηφιακοί νομάδες: Η νέα τάση εργασίας