Η αλληλοεκτίμηση είναι μία βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης. Η θεωρία της αμοιβαίας ανταμοιβής υποστηρίζει ότι όταν τόσο οι διευθυντές όσο και οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, συνεργάζονται καλύτερα και αποδίδουν περισσότερο, δομώντας ισχυρότερες και θετικότερες σχέσεις. 

Η κατανόηση της σημασίας της θεωρίας μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογές που βελτιώνουν την απόδοση της ομάδας και ενισχύουν την αφοσίωση. Οι τρόποι με τους οποίους οι διευθυντές μπορούν να επιβραβεύσουν τους υπαλλήλους τους περιλαμβάνουν:

• Προφορική αναγνώριση ή έπαινο

• Αυξήσεις ή μπόνους

• Δώρα

• Εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου

• Περισσότερη ευελιξία και ελευθερία

• Προαγωγές ή πρόσθετες ευθύνες

• Συμμετοχή σε σημαντικά έργα και στη λήψη αποφάσεων

Οι τρόποι με τους οποίους οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβραβεύσουν τους διευθυντές τους περιλαμβάνουν:

• Προφορική αναγνώριση ή έπαινο

• Υπεραπόδοση

• Τήρηση προϋπολογισμών ή προθεσμιών

• Διαθεσιμότητα ή ανάληψη περισσότερων ευθυνών

• Χαμηλό ποσοστό απουσιών από την εργασία

Η θεωρία της αμοιβαίας ανταμοιβής είναι σημαντική για τη διατήρηση μακροπρόθεσμα υγιών και παραγωγικών εργασιακών σχέσεων. Όταν οι διευθυντές ανταμείβουν τους υπαλλήλους τους με συνέπεια, μπορούν να απολαμβάνουν ένα πιο θετικό εργασιακό περιβάλλον, υψηλότερο ηθικό και παραγωγικότητα. Οι εργαζόμενοι που δείχνουν ότι εκτιμούν τους διευθυντές τους μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ελευθερία, αξιοπιστία και ικανοποίηση από την εργασία τους. 

Τι προσφέρει η εφαρμογή της αμοιβαίας ανταμοιβής:

Καλύτερη επικοινωνία

Τα ηγετικά στελέχη ανταποκρίνονται θετικά στους υπαλλήλους που δείχνουν σεβασμό και εκτιμούν την ηγεσία τους. Οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους διευθυντές που αναγνωρίζουν τη σκληρή δουλειά τους και τους δίνουν ελευθερία στον εργασιακό χώρο. Αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη οδηγεί σε ισχυρότερες και υγιέστερες εργασιακές σχέσεις και σε αυξημένη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα.

Επικοινωνία

Οι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι οι προϊστάμενοί τους εκτιμούν τους ίδιους και τις απόψεις τους είναι πιο ανοιχτοί και δεν φοβούνται να εκφράσουν τις ιδέες τους. Παρομοίως, οι διευθυντές που αισθάνονται ότι το προσωπικό τους εμπιστεύεται και τους εκτιμά, τους συμπεριλαμβάνουν ευκολότερα στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη ιδεών. Η θεωρία της αμοιβαίας ανταμοιβής ενθαρρύνει την καλύτερη επικοινωνία, η οποία μπορεί να βελτιώσει την ομαδική εργασία και να ελαχιστοποιήσει τις παρεξηγήσεις.

Ομαδικότητα

Οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να εργαστούν ως μια καλά λειτουργούσα ομάδα, όταν αισθάνονται ότι εκτιμώνται εξίσου. Η ανάθεση των ρόλων, η υπερπήδηση εμποδίων, η διαχείριση των αποτυχιών διευθετούνται καλύτερα όταν η βάση στην επικοινωνία είναι η αλληλοεκτίμηση. 

Θετική εργασιακή κουλτούρα  

Οι διευθυντές που αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους τους ως πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία συμβάλλουν στη θετική εργασιακή κουλτούρα. Οι εργαζόμενοι που ανταμείβονται συχνά είναι υπερήφανοι για τον εργοδότη τους, αισθάνονται ότι ανήκουν στην εταιρεία και μοιράζονται τον στόχο της εταιρείας. Οι ευτυχισμένοι εργαζόμενοι ανταμείβουν τους διευθυντές τους με το να εργάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων, να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να παραμένουν μακροπρόθεσμα στην εταιρεία.

Διάβασε ακόμα:

5 τρόποι που η αποταμίευση μπορεί να ενισχύσει την ψυχική υγεία

Τι είναι η μεροληψία ομοιότητας και πώς μπορείτε να την ξεπεράσετε;

Η φοβία για τους σεισμούς