• 2 θέσεις αμειβόμενων Υποψηφίων Διδακτόρων

    Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
    • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
    • Δημοσιεύθηκε 2 εβδομάδες πριν