• Ηλεκτρολόγοι – Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι

  Τεχνική εταιρεία
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 1 εβδομάδα πριν
 • ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ

  ΛΕΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  Οπουδήποτε
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 2 εβδομάδες πριν
 • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

  ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 2 εβδομάδες πριν
 • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ

  ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 2 εβδομάδες πριν
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 2 εβδομάδες πριν
 • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΡΝΟΥ

  ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 2 εβδομάδες πριν
 • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

  CREATION IKE CREATION IKE
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 4 εβδομάδες πριν
 • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  NEKTARIOS INJECTION
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 1 μήνα πριν
 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  RETE
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 1 μήνα πριν
 • ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΜΑΣΤΟΡΕΣ -ΒΟΗΘΟΙ ) ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Δημοσιεύθηκε 2 μήνες πριν