• Διευθυντής, Μηχανολόγος

    Βιομηχανία παραγωγής αγροτικού εξοπλισμού
    • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
    • Δημοσιεύθηκε 2 μήνες πριν