• ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓ
    • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
    • Δημοσιεύθηκε 1 μήνα πριν