Περιγραφή Θέσης

Ζητούνται γενικοί ιατροί & ιατροί άνευ ειδικότητας που να έχουν ολοκληρώσει το αγροτικό τους, από ιατρείο στην Κέρκυρα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν.

Εργασιακή εμπειρία σε επείγοντα παθολογικά & χειρουργικά περιστατικά

Δίπλωμα οδήγησης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: af.generalmanager@gmail.com

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο af.generalmanager@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.