Περιγραφή Θέσης

Zητούνται

6 ιατροί Αναισθησιολόγοι
3 ιατροί Γυναικολόγοι
2 ιατροί Νευρολόγοι
1 ιατρός Νεύρο-Ακτινολόγοι
Εργοδότης: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba

Τόπος εργασίας: ιδιωτικό νοσοκομείο διαπιστευμένο από τον ιταλικό ΕΟΔΥ

Γεωγραφική περιοχή: Μιλάνο και Βαρέζε, Ιταλία

Απαραίτητο προσόν: Πτυχίο Ιατρικής και Τίτλος Ειδικότητας

Ακαθάριστος ετήσιος μισθός (13 μήνες): 50.000,00 ευρώ ακαθάριστο ετησίως

Διάρκεια σύμβασης: αορίστου χρόνου, υπαλλήλου ή ελεύθερου επαγγελματία

30 ημέρες άδειας ανά έτος απασχόλησης

Αποζημίωση λήξης απασχόλησης

Δωρεάν αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ιταλικό υπουργείο

Αποζημίωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

Δωρεάν ιταλικά μαθήματα: 30 ώρες online πριν από την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση

60 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου B2

Διαμονή: δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες (από τον τρίτο μήνα με χρέωση του ιατρού)

Οικονομικά οφέλη για την επίτευξη των στόχων παρουσίας

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: greece@ue.coopalba.it

Η προσφορά ΔΕΝ αναφέρεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Covid-19.

Η προσφορά απευθύνεται ανεξαρτήτως φύλου.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο greece@ue.coopalba.it


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση Alba Greece

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός Alba ιδρύθηκε το 1989 και ασχολείται με τη διαχείριση και παροχή κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε:

• Δημόσια νοσοκομεία

• Ιδιωτικές κλινικές διαπιστευμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

• Δημόσιους και ιδιωτικούς οίκους ευγηρίας

Οι υπηρεσίες είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες και εγγυημένες από την πιστοποίηση ποιότητας UNI EN ISO 9001: 2015.