Περιγραφή Θέσης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SINGULAR IRP, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ.

Προσόντα: ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο info@ferro.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.