Περιγραφή Θέσης

Ανειδίκευτος εργάτης

Εταιρεία:
ΑΤΛΑΣ ΠΒ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ
Πόλη:Ηλιούπολη
Απασχόληση:Πλήρης απασχόληση
Περιγραφή της θέσης εργασίας

Απαραίτητα προσόντα: Α)Καλός χειρισμός τρυπανιού,δίσκου να γνωρίζει από τέτοιου είδους εργασίες.

Β)Να έχει όρεξη για δουλειά.

Γ)Να μην έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συνθήκες εργασίας: Άριστες συνθήκες εργασίας,φιλικό περιβάλλον

Αρμοδιότητες: Α)Να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες σχετικά με την δουλειά.

Β)Να φέρνει εις πέρας οτιδήποτε του ανατίθεται πάντα με την απαραίτητη καθοδήγηση.

Προσόντα: Α)Καλός χειρισμός τρυπανιού, δίσκου να γνωρίζει από τέτοιου είδους εργασίες. Β)Να έχει όρεξη για δουλειά. Γ)Να μην έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο atlas.newtech@yahoo.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ ΜΟΝ ΙΚΕ

Στην ΑΤΛΑΣ κατασκευάζουμε προϊόντα, όπως ανεμογεννήτριες ειδικού τύπου, solar trackers και ειδικούς μειωτήρες όπως και βάσεις φωτοβολταϊκών και δικές μας μπαταρίες (battery packs) και με όλα αυτά συνθέτουμε σταθμούς Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στους οποίους δίνουμε 99% (ή και 100%) uptime.