Περιγραφή Θέσης

Job description

 • Inbound, outbound phone calls and email correspondence solving simple customer concerns
 • Coordination of activities between customers and partners
 • Developing the FAQ
 • Tracking customer behaviour
 • Basic troubleshooting
 • Collecting customer’s feedback and responding to customer’s reviews

Candidate Profile

 • Conscientious individual, team player with a strong work ethic
 • Customer oriented mindset
 • Analytical thinker with a desire for constant self-development
 • Exceptionally good command of the Italian language
 • Previous experience in any type of customer support

Benefits

 • Full remuneration package and professional development opportunities in a merit-based work environment
 • Monday to Friday, 8h work – plus paid overtime
 • Training and development opportunities in an orchestrated business environment
 • Extra private health insurance
 • Provided parking area
 • Free coffee, refreshments and snacks

Προσόντα: customer service, english, italian, microsoft office

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο katerina@codeup.software


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.