Περιγραφή Θέσης

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, εταιρεία εκδόσεων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Στέλεχος Πωλήσεων έως 35 ετών.

Αντικείμενο της θέσης εργασίας είναι η προώθηση των υπηρεσιών προβολής που παρέχονται από την εταιρεία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε υφιστάμενο πελατολόγιο όσο και νέο.

Αρμοδιότητες:

• Προώθηση παρεχόμενων υπηρεσιών (άμεσες καταχωρίσεις, υπηρεσίες επικοινωνίας προβολής προβολή σε events, κ.ά.)

• Αναζήτηση και προσέγγιση νέου υποψήφιου πελατολογίου

• Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με το πελατολόγιο

• Εισήγηση προτάσεων για την ανάπτυξη των πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

Πολύ καλή χρήση Η/Υ
Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ
Γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή η Προϋπηρεσία σε πωλήσεις
Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια
Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης  στόχων.
Κάτοχος διπλώματος ΙΧ και δικύκλου.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και μόνιμη συνεργασία. Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: emporiko@pelop.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης (ΕΜΠ0614).

Θα ληφθούν υπ’ όψη μόνο βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο emporiko@pelop.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ