Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε φιλόδοξες προσωπικότητες με κίνητρα για να απασχοληθούν στον αναπτυσσόμενο κλάδο της ευξίας μέσα από ευέλικτα μοντέλα, είτε part time είτε full time. Η ομαδικότητα στην οποία πιστεύουμε, μέσα από την οποία μεγιστοποιούμε τα αποτελέσματα & η προσωπική διάθεση για συνεχή εξέλιξη & ανέλιξη, είναι στοιχεία που συνδυάζουμε δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες ευκαιρίας για όλους!

Αντικείμενο:

Ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου

Δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου

Επιχειρηματικότητα / Πωλήσεις

 

Προσφέρονται :

Ευελιξία ωραρίου

Δυνατότητα work from home

Συνεχής εξέλιξη – Δωρεάν εκπαίδευση

Βonus παραγωγικότητας

Ευέλικτα & σύγχρονα μοντέλα εξυπηρέτησης & ανάπτυξη μέσω των social media

Προσόντα: Επιθυμητή εμπειρία στις πωλήσεις, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικές ικανότητες, Όρεξη για εκμάθηση και εξέλιξη

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο kon.kaloudis@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.