Περιγραφή Θέσης

Το τμήμα προσωπικού της Enimeris αναζήτα για λογαριασμό συνεργάτη Marketing Executive στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Λίγα λόγια για τη θέση: Ο/Η υποψήφιος/α για την θέση την ευθύνη για μια γκάμα εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους. Ως Marketing Executive θα έχετε κεντρικό ρόλο για την επιτυχία των εταιρειών μέσα από την εφαρμογή εκστρατειών και πρωτοβουλιών στον τομέα του μάρκετινγκ. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας (brand awareness) των επιχειρήσεων, της αλληλεπίδρασης με δυνητικούς πελάτες και της γενικότερης κερδοφορίας των επιχειρήσεων είναι ορισμένες από τις βασικές σας αρμοδιότητες. Ο/Η ιδανική/ος υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχή θέση, δημιουργικό πνεύμα και σύγχρονη αντίληψη των άρχων του μάρκετινγκ και της αγοράς. Ο/η κάτοχος της θέσης απευθύνεται στον CEO.

Ενδεικτικές Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη πλάνου και στρατηγικών μάρκετινγκ για κάθε επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψιν την παρουσία σε διαφορετικά μέσα (digital, παραδοσιακό, υβριδικό) ανάλογα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • Διαχείριση και συντονισμός δυναμικής ομάδας για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος φροντίζοντας για την δημιουργία συνεκτικού και δημιουργικού κλίματος
 • Ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτών και στατιστικών δεδομένων ανάλογα με την επιχείρηση και πρόταση κατάλληλων εκστρατειών
 • Διαχείριση προϋπολογισμού για το σύνολο των εταιρειών και κατανομή των πόρων ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα
 • Συνεργασία με δυναμικές ομάδες (πωλήσεων, σχεδίασης κλπ) και παροχή κατευθύνσεων για την εφαρμογή πολιτικών και την δημιουργία αποδοτικών στρατηγικών προσέλκυσης δυνητικών πελατών
 • Διαχείριση λογαριασμών και διαδικτυακής κοινότητας σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αλληλεπίδραση με πελάτες, αντιμετώπιση ερωτημάτων και προώθηση θετικών αλληλεπιδράσεων σε κάθε μία από τις εταιρείες
 • Παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής εφαρμογής των εκστρατειών (campaing) και διοργανώσεων (events) με άμεση εφαρμογή διορθώσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο
 • Έλεγχός και καταμέτρησή της αποτελεσματικότητας κάθε καμπάνιας και παροχή αναφορών προς την διοίκηση
 • Ανάλυση δεδομένων με στόχο την πρόβλεψη και το βέλτιστο αποτέλεσμα με σκοπό την κάλυψη αναγκών της αγοράς και την προώθηση ανάλογων υπηρεσιών
 • Διαπραγμάτευση με εξωτερικούς συνεργάτες και διαχείριση τους, τόσο για την ανάθεση όσο και για την λήψη υπηρεσιών
 • Πρόταση αλλαγών εφόσον κρίνεται απαραίτητο της στρατηγικής για το σύνολο των εταιρειών
 • Συνεχόμενη ενημέρωση για το αντικείμενο τις τάσεις αλλά και ότι θα μπορούσε να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Απαραίτητα προσόντα

 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε θέση με αντίστοιχες αρμοδιότητες

Γνώσεις, Δεξιότητες και άλλα χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς αντικείμενου
 • Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού στο Μάρκετινγκ και την επικοινωνία
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) C2
 • Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου (Παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα)
 • Πολύ καλή γνώση των πλατφορμών διαδικτυακού μάρκετινγκ και σχετικού λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση της αγοράς και του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Δεξιότητα συντονισμού ομάδας
 • Δεξιότητα οργάνωσης χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Αναλυτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης προϋπολογισμού
 • Ικανότητα στην διαχείριση παράλληλων έργων

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό τηλέφωνο και υπολογιστής

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους πατώντας αποστολή ακολουθώντας τον σύνδεσμό https://rb.gy/xady4, στέλνοντας το βιογραφικό τους στο hr@enimeris.com με θέμα ENMEWT823. Με την αποστολή του βιογραφικού σας συναινείτε στην αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία διαχείρισης της θέσης μέχρι την κάλυψη της. Όλες οι υποψηφιότητες αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα.

Προσόντα: αγγλικά

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@enimeris.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.