Περιγραφή Θέσης

Το Εργαστήριο μας (Ποιότητα Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών), προκηρύσσει 2 θέσεις αμειβόμενων Υποψηφίων Διδακτόρων. Παρέχεται ικανοποιητική αμοιβή και ελκυστικό ερευνητικό περιβάλλον εργασίας.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος, ή πτυχίο άλλου Τμήματος και MSc σχετικό με πληροφορική ή επιστήμη υπολογιστών ή αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων στα αγγλικά
• Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού (αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον 2 γλώσσες προγραμματισμού)
• Ικανότητα εργασίας σε ομάδες, συνεργασία με άλλους ερευνητές
Επιθυμητά Προσόντα:
• Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών άρθρων στα αγγλικά
• Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε συναντήσεις έργων στο εξωτερικό και σε παρουσιάσεις άρθρων σε διεθνή συνέδρια, άρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και να μπορούν να παρουσιάζουν τις ιδέες τους στα αγγλικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ένα σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα στο sqlab.upatras@gmail.com έως τις 05/12/2022.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο sqlab.upatras@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.