Περιγραφή Θέσης

Η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ εξειδικεύεται στις κατασκευές Τηλεπικοινωνιακών έργων και αναζητά Μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε. με έδρα την Αττική.

Ο ρόλος απαιτεί έναν μηχανικό με την ικανότητα να οργανώνει και να καθοδηγεί τo συνεργείo.

Προφίλ υποψηφίου:

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Δομικών Έργων από Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Εμπειρία σε διαχείριση εργοταξίων και συνεργείων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Δυνατότητα διαχείρισης του συνεργείου.
Εξαιρετική γνώση του MS Excel, του MS Outlook.
Καλή γνώση του Autocad (2D).
Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας.
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψήφιους).
Aρμοδιότητες:

Προγραμματισμός Εργασιών.
Επιμετρήσεις
Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου.
Επικοινωνία με το συνεργείο.
Τι προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
Ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας.
Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα ΤΠΕ.
Εταιρικό Laptop & Κινητό τηλέφωνο

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@ergatikat.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.