Περιγραφή Θέσης

Εργασία σε τουριστική μονάδα όλο το χρόνο.Παροχή  μόνιμης διαμονής και  διατροφής δωρεάν  σε ευχάριστο περιβάλλον  με κυμαινόμενο  μισθό ικανοποιητικό.Γυναίκα χωρίς υποχρεώσεις για μόνιμη διαμονή από την Ελλάδα και όλες τις χώρες γνωρίζοντας τα βασικά ελληνικά.

Work in a tourist unit all year round. Providing permanent accommodation and food for free in a pleasant environment with a satisfactory fluctuating salary. Woman without obligations for permanent residence from Greece and all countries knowing the basic Greek.

Προσόντα: Προυπηρεσία καμαριέρας

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο tomarir64@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση ERI STUDIOS

STUDIOS ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ