Περιγραφή Θέσης

Η Evresis Stock Solutions είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων προσωπικής περιποίησης, ειδών σπιτιού, χαρτικών και ηλεκτρονικών ειδών.
Αναζητούμε άτομο για θέση βοηθού αποθήκης πλήρης απασχόλησης στην αποθήκη μας στο Περιστέρι.

Η συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

• Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
• Παραλαβή και επεξεργασία προϊόντων αποθέματος αποθήκης
• Ενδοδιακίνηση αποθεμάτων από τον χώρο παραλαβής σε θέσεις
• Εκτέλεση παραγγελιών (picking)
• Συσκευασία προϊόντων και παλετών για αποστολές (packing)
• Προετοιμασία και ολοκλήρωση παραγγελιών προς παράδοση ή παραλαβή σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Τακτοποίηση αποθήκης βάσει των κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας
• Διενέργεια απογραφών και έλεγχος αποθεμάτων
• Εξασφάλιση ορθής καταγραφής προϊόντων και κωδικοποίηση τους, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρεία
• Συσκευασία και ποιοτικός έλεγχος τελικού προϊόντος
• Λοιπές εργασίες τμήματος αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα:

• Σχετική εργασιακή εμπειρία σε τμήμα Αποθήκης/Logistics θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
• Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία στον χειρισμό Η/Υ (MS Office) και συστημάτων ERP θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
• Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψήφιους) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
• Άριστες οργανωτικές ικανότητες
• Ευελιξία, επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα
• Ακεραιότητα και τήρηση διαδικασιών
• Αυτοπαρακίνηση, συνέπεια και υπευθυνότητα

Παροχές:

• Καθημερινή (Δευτέρα με Παρασκευή) πλήρης απασχόληση (8ωρη)
• Προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης
• Σταθερός μηνιαίος μισθός
• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
• Δυναμικό σχήμα bonus βάσει επίτευξης στόχων της εταιρείας
• Εκπτώσεις στα προϊόντα της εταιρείας μας

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στο evresisoffice@gmail.com, επισημαίνοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται (στην προκειμένη περίπτωση “Βοηθός Αποθήκης”).