Περιγραφή Θέσης

Η FIRST D.I.S.  Πρακτορειακή Ασφαλίσεων, με ηγετική θέση σε έναν Διαχρονικό, Σύγχρονο και Αναπτυσσόμενο χώρο, έχοντας συνεργασία με 42 ασφαλιστικές Εταιρείες, με περισσότερα από 30 χρόνια Εμπειρίας και Εξειδίκευσης, αναζητά ταλαντούχους ανθρώπους, στελέχη,  που επιθυμούν να εξελιχθούν στις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη.

Απαραίτητα Προσόντα

• Υπευθυνότητα και οργάνωση

• Επιθυμία για διάκριση, αναγνώριση

• Γνώστης εφαρμογών Η/Υ (MS Office, Internet, social media)

• Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα κοινωνικής δικτύωσης

• Ισχυρό αίσθημα ευθύνης και φιλοδοξία για την επίτευξη στόχων, εστίαση στο αποτέλεσμα.
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Αποτελεσματικότητα και ομαδική εργασία
• Τολμηρός, Εξωστρεφής, Ανταγωνιστικός, με Δραστήριο και Δυναμικό χαρακτήρα
• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους)

• Επιθυμία για καριέρα στην Διεύθυνση Πωλήσεων

• Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα πωλήσεων υπηρεσιών ή/και προϊόντων (θα θεωρηθεί  επιπλέον  προσόν)

Παροχές

• Προοπτική σταθερής συνεργασίας με έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες.

• Αντικειμενικότητα – Αμεροληψία – Ανεξαρτησία = Εγγυημένα οι καλύτερες λύσεις Αντικειμενικά !

• ON LINE – Απευθείας σύνδεση με τις Εταιρείες

• Εταιρικό όνομα εμπιστοσύνης, με καθαρότητα, εντιμότητα, φερεγγυότητα, αξιόπιστο παρελθόν, με μοναδικές Πανελλαδικές και Πανευρωπαϊκές διακρίσεις.
• Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας με ευκαιρίες για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, εξέλιξη και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

•  Όλοι οι κλάδοι Ασφάλισης
• Συνεχής Εκπαίδευση & Ενημέρωση – Πλαίσιο υποστήριξης με ηθικές ανταμοιβές και Εργαλεία για Αποτελεσματική Απόδοση.
• Bonus επίτευξης στόχων (πλέον των αμοιβών)
• Κοινωνική Αναγνώριση και Ζήτηση των υπηρεσιών μας από το πελατολόγιό μας.
• Φιλικό, Ανοιχτό & Δυναμικό περιβάλλον εργασίας βασισμένο στην εμπειρία, την καινοτομία και την αξιοκρατία

• Μερική ή Πλήρης Απασχόληση με Ευέλικτο ωράριο.
• Χωρίς  γεωγραφικό περιορισμό.
• Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών-Αμοιβών ανάλογων των πωλήσεων με Οικονομικές προοπτικές, χωρίς “ταβάνι”.
• Προοπτικές Εξέλιξης με άνοδο σε επίπεδα… τέσσερα (4) Level Στελεχών Ασφαλιστικών Συμβούλων, αλλά και προοπτικές εξέλιξης σε τομείς Financial Planning και Sales Management.

Σημειώστε τι εξαιρετικό έχετε κάνει και σε ποιες επαγγελματικές προκλήσεις… Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dd@firstdis.gr

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο dd@firstdis.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση FIRST D.I.S.

Η FIRST D.I.S.  Πρακτορειακή Ασφαλίσεων, με ηγετική θέση σε έναν Διαχρονικό, Σύγχρονο και Αναπτυσσόμενο χώρο, έχοντας συνεργασία με 42 ασφαλιστικές Εταιρείες, με περισσότερα από 30 χρόνια Εμπειρίας και Εξειδίκευσης, αναζητά ταλαντούχους ανθρώπους, στελέχη,  που επιθυμούν να εξελιχθούν στις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη.

 

Απαραίτητα Προσόντα

• Υπευθυνότητα και οργάνωση

• Επιθυμία για διάκριση, αναγνώριση

• Γνώστης εφαρμογών Η/Υ (MS Office, Internet, social media)

• Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα κοινωνικής δικτύωσης

• Ισχυρό αίσθημα ευθύνης και φιλοδοξία για την επίτευξη στόχων, εστίαση στο αποτέλεσμα.
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Αποτελεσματικότητα και ομαδική εργασία
• Τολμηρός, Εξωστρεφής, Ανταγωνιστικός, με Δραστήριο και Δυναμικό χαρακτήρα
• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους)

• Επιθυμία για καριέρα στην Διεύθυνση Πωλήσεων

• Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα πωλήσεων υπηρεσιών ή/και προϊόντων (θα θεωρηθεί  επιπλέον  προσόν)

 

 

Παροχές

• Προοπτική σταθερής συνεργασίας με έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες.

• Αντικειμενικότητα – Αμεροληψία – Ανεξαρτησία = Εγγυημένα οι καλύτερες λύσεις Αντικειμενικά !

• ON LINE – Απευθείας σύνδεση με τις Εταιρείες

• Εταιρικό όνομα εμπιστοσύνης, με καθαρότητα, εντιμότητα, φερεγγυότητα, αξιόπιστο παρελθόν, με μοναδικές Πανελλαδικές και Πανευρωπαϊκές διακρίσεις.
• Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας με ευκαιρίες για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, εξέλιξη και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

•  Όλοι οι κλάδοι Ασφάλισης
• Συνεχής Εκπαίδευση & Ενημέρωση - Πλαίσιο υποστήριξης με ηθικές ανταμοιβές και Εργαλεία για Αποτελεσματική Απόδοση.
• Bonus επίτευξης στόχων (πλέον των αμοιβών)
• Κοινωνική Αναγνώριση και Ζήτηση των υπηρεσιών μας από το πελατολόγιό μας.
• Φιλικό, Ανοιχτό & Δυναμικό περιβάλλον εργασίας βασισμένο στην εμπειρία, την καινοτομία και την αξιοκρατία

• Μερική ή Πλήρης Απασχόληση με Ευέλικτο ωράριο.
• Χωρίς  γεωγραφικό περιορισμό.
• Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών-Αμοιβών ανάλογων των πωλήσεων με Οικονομικές προοπτικές, χωρίς “ταβάνι”.
• Προοπτικές Εξέλιξης με άνοδο σε επίπεδα… τέσσερα (4) Level Στελεχών Ασφαλιστικών Συμβούλων, αλλά και προοπτικές εξέλιξης σε τομείς Financial Planning και Sales Management.

 

Σημειώστε τι εξαιρετικό έχετε κάνει και σε ποιες επαγγελματικές προκλήσεις… Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dd@firstdis.gr

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.