Περιγραφή Θέσης

Ο Πωλητής καταστήματος είναι υπεύθυνος για:

Την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών τεχνολογίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων
Την ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου
Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος, αν διαθέτεις:

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Ομαδικό πνεύμα
Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα
Εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων
Πάθος για την Τεχνολογία
και γνωρίζεις:

Εφαρμογές MS Office (Word, Excel)
Αγγλικά (Καλή γνώση σε γραπτό και προφορικό λόγο Β2 )
Απαραίτητα προσόντα:

Τουλάχιστον απόφοιτος ΙΕΚ Επαγγελματικής κατεύθυνσης
Προϋπηρεσία 1 (ενός) έτους σε πωλήσεις & εξοικείωση με τα προϊόντα τεχνολογίας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
Δυνατότητα εργασίας βάσει ωραρίων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων
Αν ενταχθείς στην ομάδα μας, προσφέρουμε:

Εισαγωγικό μισθό αναλόγως προσόντων.
Συνεχή εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και νέες τεχνολογίες
Ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Bonus με βάση την επίτευξη στόχων
Προνομιακό πακέτο τηλεπικοινωνιακών προϊόντων
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος
Μισθός: 800,00€ – 900,00€ ανά μήνα
Εμπειρία σε ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 1 έτος (Απαιτείται)
Γλώσσα: ΑΓΓΛΙΚΑ (Απαιτείται)

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο e_tsaparas@yahoo.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.