Περιγραφή Θέσης

About Us

Through technology, personal service, and ambitious planning, Greca Travel comes to uproot the bad habits of the tourism industry, change them and create greater opportunities for the traveler of the 21st century.

 • We are travelers, just like our clients!
 • We work in a young and dynamic environment with high pressure to deliver.
 • We love Technology.
 • We love Complexity and embrace Innovation as well as Ethics.

For our office in Athens, Greece we are looking for an Email Marketing Agent with the following qualifications:

 • A minimum of 1 year of hands-on experience in the role.
 • Hands-on experience with Email Campaign platforms, such as MailChimp.
 • Experience with HTML beginner to intermediate.
 • Making attractive content & Proofreading for newsletters.
 • Knowledge of email compliance regulations and web best practices (Gmail, Outlook, Yahoo, etc.).
 • Knowledge in Email Marketing KPIs, automation, and personalization.
 • Proven experience in goal tracking.
 • Strong attention to detail.
 • Basic exposure to CRM platforms.
 • Teamwork spirit, punctuality and organization skills.

The following will be considered as a plus:

 • Experience in copywriting or a similar role.
 • Experience working in the travel industry.
 • Previous eCommerce experience.

Job Responsibilities:

 • Email campaign planning & hands-on campaign delivery of personalized campaigns based on customer insights and email communication briefs.
 • Work closely with the marketing and BI team to define the email promotion calendar and execute campaigns.
 • Develop and test campaigns automation.
 • Develop and improve email personalization.
 • Help with partnerships.
 • Stay current with market trends and web best practices.
 • Monitoring, researching & recommending new ideas on Email Marketing based on the latest trends.
 • A/B testing to optimize campaign performance and increase customer engagement.

What we offer:

 • A very competitive salary.
 • Travel to all our destinations at cost.
 • Friendly atmosphere.
 • Casual dress code.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@greca.co


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.