Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για το τμήμα ποιοτικού ελέγχου σε εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης. Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος πτυχίου ενός από τους ακόλουθους κλάδους: χημικός, φαρμακευτικής, χημείας, φαρμακευτικής χημείας, φαρμακευτικής τεχνολογίας και χημικός μηχανικός.

10μηνη – 18μηνη τουλάχιστον προυπηρεσία σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις φαρμάκων που έχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής, σε δραστηριότητες στον τομέα της ποιοτικής ανάλυσης των φαρμάκων, της ποσοτικής ανάλυσης των δραστικών ουσιών, καθώς και των δοκιμών και επαληθεύσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της ποιότητος των φαρμάκων. Γνώση χρήσης μηχανημάτων MS

Προσόντα: πολύ καλή γνώση Αγγλικών, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ ΧΗΜΙΚΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο info@grecan.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.