Περιγραφή Θέσης

– Επιθυμητή η εμπειρία στην ηλεκτροκόλληση

– Όρεξη για εκπαίδευση, με συνεργατικό πνεύμα

Προσόντα: Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδηγησης, ηλικία έως 29 ετών, κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο dtsipouri@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.