Περιγραφή Θέσης

Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες

Ταμειακές & Συμψηφιστικές καταχωρήσεις
Εγγραφές πληρωμών προμηθευτών εσωτερικού
Συμφωνίες Προμηθευτών
Καταχωρήσεις & συμφωνίες Τραπεζικών λογαριασμών & Πιστωτικών Καρτών
Έλεγχος & Καταχώρηση Εξοδολογίων
Προφίλ υποψηφίου

Τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.  Ι.Ε.Κ. Λογιστικής κατεύθυνσης.
Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη.
Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό της γενικής λογιστικής Soft1
Προσοχή στη λεπτομέρεια
Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο gevmatkyr@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.