Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Healthway αναζητά 1 άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. Το άτομο αυτό θα πρέπει να έχει κάρτα ανεργίας.

Βιογραφικά στο email: healthway@otenet.gr

Προσόντα: ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο healthway@otenet.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.