Περιγραφή Θέσης

Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται  στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, γνώστη μηχανολογικού σχεδίου, κατά προτίμηση χρήστης Solidworks.

Περιοχές Γλυφάδα – Ασπρόπυργος.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα :

Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής
Αρίστη γνώση και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων, κυρίως Solidworks
Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία
Υπευθυνότητα
Κριτική ικανότητα, αντίληψη
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Δίπλωμα οδήγησης ΄Β κατηγορίας.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο info@hed-engineering.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.