Περιγραφή Θέσης

ΖΗΤΕΙΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ  ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙ

1,ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .

2, ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .

Προσόντα: ΔΙΠΛΩΜΑ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙ

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο workplacehmt@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.