Περιγραφή Θέσης

Ψάχνουμε Υπάλληλο Γραφείου για το Τμήμα Διαγωνισμών (κωδικός θέσης ΣΔ0919)

Αυτό το άτομο χρειάζεται να έχει:

·         γνώση των νομοθετικών διατάξεων Ν.4412, Ν.4605/2019, Ν.4608/2019, Ν.4609/2019

·         γνώση των εφαρμογών ΕΣΗΔΗΣ, ISUPPLIES, COSMO-ONE, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ

·         ευχέρεια στο γραπτό λόγο και γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης (Ελληνικά – Αγγλικά)

Η πετυχημένη συνεργασία θα έρθει ευκολότερα για άτομο:

που έχει τεχνική κατάρτηση
που έχει μεθοδικότητα και ατομική οργάνωση
που είναι προσανατολισμένο στην τήρηση προθεσμιών
που θέλει διαρκώς να βελτιώνεται

Η περιγραφή της θέσης περιλαμβάνει:

·         έλεγχο συμβάσεων, συμφωνία με διακήρυξη, πλήρη αρθρογραφία

·         έρευνα αγοράς και ζητήσεις προσφορών

·         σύνταξη οικονομικών προσφορών

·         παρακολούθηση κύκλου ζωής διαγωνισμού (διαβούλευση, τροποποιήσεις, σύνταξη φακέλου, άνοιγμα διαγωνισμού, ενστάσεις)

·         εκπροσώπηση της εταιρείας στο άνοιγμα της διαγωνιστικής διαδικασίας

·         σύνταξη επιστολών, εκθέσεων, αιτημάτων, ενστάσεων

·         έλεγχος διακήρυξης, έλεγχος απαιτήσεων διαγωνισμών

·         έλεγχος δικαιολογητικών και προαπαιτούμενων

·         σύγκριση λοιπόν συμμετεχόντων και αξιολόγηση

·         αναζήτηση και αξιολόγηση νέων διαγωνισμών

·         έλεγχος νομιμοποιητικών εταιρείας και διαρκή επικαιροποίηση

·         αιτήματα ασφάλισης έργων, αιτήματα έκδοσης και παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών καθώς και παραλαβή και επιστροφή τους

·         παρακολούθηση υλικών πόρων τμήματος, έλεγχος, διαχείριση

Από την πλευρά μας παρέχουμε:

·         Πλέον των σαράντα τεσσάρων ετών εμπειρία στον χώρο

·         μόνιμη και σταθερή συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση

·         διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα διαχειρίζεται επιπλέον ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη ικανοποιητικές αποδοχές και επιβράβευση των αποτελεσμάτων

Αν θέλετε το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα, στείλτε μαζί και μια σύντομη εισαγωγική επιστολή, κάνοντας αναφορά στα σημεία εκείνα του βιογραφικού σας που πιστεύετε ότι θα μας φανούν περισσότερο χρήσιμα.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@iconstruction.gr

Προσόντα: cosmo-one, isupplies, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@iconstruction.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση ICON GROUP TEXNIKH

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σε ενεργειακές και ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές καθώς και σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας με ολοκληρωμένες λύσεις σε μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, διαχείριση λειτουργίας και συντήρηση.

“Η επιστήμη της Μηχανικής είναι το Πάθος μας. Αυτό το πάθος, μας οδηγεί σήμερα να παραδίδουμε έργο που οι επόμενες γενιές δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν.”