Περιγραφή Θέσης

Ζητείται τεχνικός, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, για μόνιμη απασχόληση.

Στο πεδίο καθημερινής δραστηριότητας, περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικές εργασίες που σχετίζονται με εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού,

καθώς επίσης και λοιπές εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον, 3ετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών εφαρμογών.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@iconstruction.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.