Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε εξειδικευμένο Στέλεχος Λογιστηρίου για την παροχή οικονομικών, διοικητικών – γραφειοκρατικών λογιστικών υπηρεσιών.

Η εταιρία τηρεί outsource financial accountant.

Στις βασικές αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των λογιστικών πράξεων της επιχείρησης, η επεξεργασία και παρακολούθηση των αναμενόμενων εισπράξεων και πληρωμών, η επαλήθευση και η καταχώριση τους.

Αρμοδιότητες

·         Προγραμματισμός και Εκτέλεση καθημερινών συναλλαγών (επαλήθευση, ταξινόμηση, καταχώριση)

·         Έκδοση λογαριασμών, τιμολογίων και προετοιμασία τραπεζικών καταθέσεων

·         Διεκπεραίωση εισερχόμενων/εξερχόμενων πληρωμών

·         Επαλήθευση λογαριασμών πελατών/προμηθευτών

·         Αποστολή υπενθυμίσεων και επικοινωνία με λογιστήρια πελατών προς προγραμματισμό εκκρεμών εισπρακτέων λογ/μών

·         Συμφωνία λογαριασμών στο καθολικό

·         Εξαγωγή οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων που περιγράφουν την κατάσταση εισπρακτέων λογαριασμών

·         Παρακολούθηση λήξης τραπεζικών ορίων/διευκολύνσεων και αποστολή στοιχείων ανανέωσης

Απαιτήσεις

·         Αποδεδειγμένη σχετική εργασιακή εμπειρία

·         Καλή κατανόηση των αρχών της λογιστικής, των ορθών πρακτικών και των ηλεκτρονικών τιμολογίων

·         Εμπειρία στη χρήση λογιστικών φύλλων και λογισμικών λογιστικής, Singular Galaxy ERP.

·         Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και MS Office

·         Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών και δεξιότητες διαπραγμάτευσης

·         Ακρίβεια και έμφαση στη λεπτομέρεια

·         Πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα αξιολογηθεί θετικά

 

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@iconstruction.gr  με κωδικό θέσης LOG313

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@iconstruction.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση ICON GROUP TEXNIKH

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σε ενεργειακές και ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές καθώς και σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας με ολοκληρωμένες λύσεις σε μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, διαχείριση λειτουργίας και συντήρηση.

“Η επιστήμη της Μηχανικής είναι το Πάθος μας. Αυτό το πάθος, μας οδηγεί σήμερα να παραδίδουμε έργο που οι επόμενες γενιές δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν.”