Περιγραφή Θέσης

Ζητείται τεχνικός, ειδικότητας Υδραυλικού, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, για μόνιμη απασχόληση.

Στο πεδίο καθημερινής δραστηριότητας, περιλαμβάνεται η υλοποίηση βάρδιας ειδικότητας Υδραυλικού, σε Νοσηλευτικό ίδρυμα πλησίον ΜΜΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον, 3ετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο και βασικές γνώσεις υδραυλικών εφαρμογών.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@iconstruction.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.