Περιγραφή Θέσης

Υπάλληλος γραφείου

Η IID A.E. με μία μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης & ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις  που δημιουργούνται με ταχύτατους ρυθμούς για την σύγχρονη επιχείρηση αναπτύσσεται σταθερά απασχολώντας περισσότερους από 120 υπαλλήλους.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία επεκτείνεται προσφέροντας μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο Ψηφιοποίησης Αρχείου και Data Entering. Ο υπάλληλος ψηφιοποίησης, έχει την ευθύνη να ακολουθεί την διαδικασία διαλογής και ταυτοποίησης των εγγράφων, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

·        Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με συναφή κατεύθυνση.

·        Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και γρήγορη Πληκτρολόγηση.

·        Πολύ καλή γνώση σε διάφορα προγράμματα υπολογιστών, όπως το MS Office.

·        Καλή γνώση Αγγλικών.

·        Θα εκτιμηθεί τυχόν προϋπηρεσία σε τμήμα Back Office Ψηφιοποίησης ή προϋπηρεσία σε Τραπεζικό Κλάδο.

Αρμοδιότητες:

·        Διαλογή και ταυτοποίηση των εγγράφων.

·        Οργάνωση και προετοιμασία των εγγράφων προς ψηφιοποίηση.

·        Διασφάλιση του σωστού χαρακτηρισμού των εγγράφων.

·        Εισαγωγή δεδομένων (Data Entry)σε λογισμικό βάσης δεδομένων και έλεγχος για την ακρίβεια της διαδικασίας.

·        Διαχείριση του αρχείου, φυσικά και συστημικά μέχρι των εγκιβωτισμό του.

·        Γνώση των Πολιτικών Ποιότητας και Ασφάλειας της Πληροφορίας της εταιρείας.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί η τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων υλοποίησης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η εταιρεία προσφέρει:

·        Πακέτο αποδοχών ανάλογα των ικανοτήτων του υποψηφίου

·        Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

·        Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: hr@iid.gr

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@iid.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.