Περιγραφή Θέσης

Η Kalika Med Care ενδιαφέρεται να προσλάβει για την περιοχή της Θεσσαλονίκης :

Medical Representative (Ιατρικό Επισκέπτη)
Απαραίτητα προσόντα / χαρακτηριστικά:

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή Κολλεγίου
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Άριστη χρήση Η/Υ
Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτα ωράρια
Δυναμική προσωπικότητα με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις
Πολύ καλή οργάνωση και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει :

Πρακτική άσκηση
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο Konstantakis.s@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.